กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

Register to Unlock Ratings
Growth Of 1000 (THB) 30/11/2023
Fund:  กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี
Category:  Alternative Energy Equity
Category Index:  S&P Global Clean Energy TR USD
Growth of 1,000 THB
Annual Returns (THB)30/11/2023
 202230/11
Total Return-37.01-35.56
+/- Category--
+/- Category Index-35.77-8.81
% Rank in Category100
Trailing Returns (THB)29/11/2023
   Total Returns   +/- Category   +/- Category Index
1 Day3.45   -2.21
1 Week2.73   --0.30
1 Month3.80   --5.14
3 Months-30.07   --20.06
6 Months-31.63   --10.61
YTD-35.56   --9.72
1 Year-41.48   --11.18
3 Years Annualised-   --
5 Years Annualised-   --
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns (THB)30/11/2023
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
2023-0.453.63-23.20-
2022-12.78-17.63-1.21-11.24
2021-2.69-11.66-5.33
 
 
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)