กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

Register to Unlock Ratings
Growth Of 1000 (THB) 31/05/2024
Fund:  กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี
Category:  Alternative Energy Equity
Category Index:  S&P Global Clean Energy TR USD
Growth of 1,000 THB
Annual Returns (THB)31/05/2024
 2022202331/05
Total Return-37.01-26.51-13.93
+/- Category---
+/- Category Index-35.77-5.24-17.33
% Rank in Category78100
Trailing Returns (THB)19/06/2024
   Total Returns   +/- Category   +/- Category Index
1 Day-0.31   -0.33
1 Week-2.68   -0.69
1 Month4.21   -4.91
3 Months9.97   -5.84
6 Months-16.83   --13.56
YTD-17.59   --14.41
1 Year-42.07   --23.84
3 Years Annualised-30.26   --21.26
5 Years Annualised-   --
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns (THB)31/05/2024
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
2024-20.43---
2023-0.453.63-23.20-7.24
2022-12.78-17.63-1.21-11.24
2021-2.69-11.66-5.33
 
 
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)