กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

Register to Unlock Ratings
Fees and Expenses
Sales Charges (Maximum) 
Front End Load 2.14%
Back End Load 2.14%
Switching Fee0.00%
Annual Charges
Annual Management Charge2.68%
Ongoing Charge-%
Purchase Details
Minimum Investments
Initial1  THB
Additional1  THB
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)