กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Register to Unlock Ratings
Performance History31/08/2023
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
Fund----35.2-8.3
+/-Cat-----
+/-Idx----34.09.3
 
Key Stats
NAV
22/09/2023
 THB 4.73
Day Change -0.86%
Morningstar Category™ Alternative Energy Equity
Fund Size (Mil)
22/09/2023
 THB 599.08
Share Class Size (Mil)
22/09/2023
 THB 599.08
Front End Load  3.21%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)
Returns
Trailing Returns (THB)22/09/2023
YTD-17.39
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR EURS&P Global Clean Energy TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)30/06/2023
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks100.088.2291.87
Bonds0.000.000.00
Cash153.41145.777.64
Other0.660.170.49
Top 5 Regions%
United States65.35
Asia - Emerging10.64
Europe - ex Euro7.91
Eurozone5.05
United Kingdom4.43
Top 5 Sectors%
Technology30.91
Industrials23.37
Basic Materials15.35
Consumer Cyclical13.99
Utilities12.88
Top 5 HoldingsSector%
Plug Power IncIndustrialsIndustrials10.17
Sunnova Energy International IncTechnologyTechnology8.79
Sunrun IncTechnologyTechnology7.77
thyssenkrupp nucera AG & CoIndustrialsIndustrials4.06
Fluence Energy IncUtilitiesUtilities4.05
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)