กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Register to Unlock Ratings
Growth Of 1000 (THB) 31/01/2023
Fund:  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
Category:  Global Sector Focus Equity
Category Index: 
Growth of 1,000 THB
Annual Returns (THB)31/01/2023
 202231/01
Total Return-35.2315.65
+/- Category--
+/- Category Index--
% Rank in Category-
Trailing Returns (THB)01/02/2023
   Total Returns   +/- Category   +/- Category Index
1 Day2.38   --
1 Week6.74   --
1 Month18.39   --
3 Months14.06   --
6 Months-10.09   --
YTD18.39   --
1 Year-7.17   --
3 Years Annualised-   --
5 Years Annualised-   --
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns (THB)31/01/2023
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
2022-12.83-16.440.02-11.10
2021-4.29-11.86-4.99
 
 
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)