กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Register to Unlock Ratings
Documents
Document TypeLanguageEffective DatePost DateFormat
 
Offering Documents
Simplified ProspectusEnglish31/10/202330/11/2023PDF
 
Other Documents
FactsheetEnglish31/10/202330/11/2023PDF
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)