กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า

Register to Unlock Ratings
Performance History30/11/2022
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า
Fund----6.6
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Key Stats
NAV
01/12/2022
 THB 9.46
Day Change -0.30%
Morningstar Category™ Global Sector Focus Equity
Fund Size (Mil)
30/09/2022
 THB 295.08
Share Class Size (Mil)
01/12/2022
 THB 312.32
Front End Load  2.14%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุนอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ BlackRock Asset Management Ireland Limited และบริหารจัดการลงทุนโดย BlackRock Advisors (UK) Limited.
Returns
Trailing Returns (THB)01/12/2022
YTD6.31
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
S&P Global Clean Energy NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า30/09/2022
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.620.0096.62
Bonds0.000.000.00
Cash2.280.052.23
Other1.420.271.15
Top 5 Regions%
United States49.05
Asia - Emerging14.16
Eurozone11.23
Europe - ex Euro10.90
Latin America3.47
Top 5 Sectors%
Technology39.07
Utilities38.57
Industrials19.31
Basic Materials2.96
Energy0.09
Top 5 HoldingsSector%
Enphase Energy IncTechnologyTechnology8.22
Iberdrola SAUtilitiesUtilities6.24
Consolidated Edison IncUtilitiesUtilities6.00
Vestas Wind Systems A/SIndustrialsIndustrials5.83
First Solar IncTechnologyTechnology5.29
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)