กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า

Register to Unlock Ratings
Performance History31/08/2023
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า
Fund---2.0-25.0
+/-Cat-----
+/-Idx---3.2-7.5
 
Key Stats
NAV
19/09/2023
 THB 6.71
Day Change 0.42%
Morningstar Category™ Alternative Energy Equity
Fund Size (Mil)
30/09/2022
 THB 295.08
Share Class Size (Mil)
19/09/2023
 THB 170.04
Front End Load  2.14%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุนอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ BlackRock Asset Management Ireland Limited และบริหารจัดการลงทุนโดย BlackRock Advisors (UK) Limited.
Returns
Trailing Returns (THB)19/09/2023
YTD-26.04
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
S&P Global Clean Energy NR USDS&P Global Clean Energy TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า30/06/2023
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks102.210.00102.21
Bonds0.000.000.00
Cash7.480.297.19
Other0.019.41-9.41
Top 5 Regions%
United States45.20
Asia - Emerging14.20
Eurozone13.47
Europe - ex Euro10.78
Latin America5.91
Top 5 Sectors%
Utilities46.61
Technology35.82
Industrials14.39
Basic Materials3.18
Top 5 HoldingsSector%
First Solar IncTechnologyTechnology8.56
Consolidated Edison IncUtilitiesUtilities7.24
Enphase Energy IncTechnologyTechnology6.59
Vestas Wind Systems A/SIndustrialsIndustrials4.98
Iberdrola SAUtilitiesUtilities4.69
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)