กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า

Register to Unlock Ratings
Management
Name of Companyบลจ. พรินซิเพิล
Phone+66 (0) 2686-9595
Websitewww.principal.th
Address16th Fl., CIMB Thai Tower,
 Bangkok   10330
 Thailand
DomicileThailand
Legal StructureOpen Ended Investment Company
Inception Date01/04/2021
Fund Advisor(s)
บลจ. พรินซิเพิล
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)