Award Winner – Mid/Long Term Bond

Morningstar Awards 2021 กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

Morningstar 31/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

FA 2021

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากโรคระบาดในปีที่ผ่านมา

คำตอบ การบริหารพอร์ตที่ไม่มุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่สูงสุดเพียงอย่างเดียว โดยให้ความสำคัญถึงการรักษาระดับสภาพคล่องที่เพียงพอ คุณภาพของตราสารและกระจายการลงทุน ส่งผลให้กองทุนสามารถรองรับความผันผวนจากการไถ่ถอนจำนวนมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนมีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดโดยใกล้ชิดเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ตลาด และสื่อสารไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดความตระหนกในสภาวะตลาดที่ผิดปกติ ทีมผู้จัดการกองทุนยังสามารถประเมินสภาวะตลาดได้แม่นยำ มีวินัยและกล้าตัดสินใจในการลงทุน เห็นได้จากกองทุนทยอยปรับเพิ่มดูเรชั่นและน้ำหนักตราสารหนี้เอกชนตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/2563 หลังสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนทยอยกลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ในช่วงครึ่งหลังปี 2563

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของ ธปท. ในการออกมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน(MFLF) ทำให้ตลาดการเงินจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี้ได้อย่างทันท่วงที

คำถาม ท่านมีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างไร และจะส่งผลต่อการลงทุนของกองทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีขึ้น รวมไปถึงการที่รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถจะผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากได้ไม่ยากนัก ทำให้ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะกลับมาเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในระยะใกล้ ตลาดจึงเริ่มมองถึงความเป็นไปได้ที่ เฟด จะเริ่มทำการลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE Tapering) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของ สหรัฐฯ จึงดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และเป็นปัจจัยกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยดีดตัวขึ้นตามกันมา แต่หากเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานไทยกับสหรัฐฯ ยังมีความแตกต่างกันมาก ทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่การขยายตัวยังไม่กลับมาชัดเจน  ในส่วนอัตราเงินเฟ้อไทยคาดว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 1.00% สภาพคล่องส่วนเกินในระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของไทยน่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดกว่าสหรัฐฯ ดอกเบี้ยนโยบายไทย ตลาดคาดว่าธปท. จะคงดอกเบี้ยที่ 0.5% ไปตลอดปี 2564 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

ในภาวะที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวขึ้น การหา alpha จากการทำ trading ของกองทุนมีโอกาสยากขึ้น ในปีนี้กองทุนจึงมุ่งเน้นการหาผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน อย่างไรก็ดีกองทุนอาจมีการทยอยปรับเพิ่มดูเรชั่นหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มไปถึงระดับเป้าหมาย   

คำถาม ท่านให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือปัจจัยอื่นในการคัดเลือกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ ด้านอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) กองทุนมีการทำ sensitivity model เพื่อประเมินความเหมาะสมของอายุเฉลี่ยของพอร์ต (portfolio duration) ในช่วงเวลานั้น ด้านความน่าเชื่อถือของตราสาร (credit risk) กองทุนให้ความสำคัญทั้งในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ กระจายการลงทุน และสภาพคล่องของตราสารที่ทำการลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อระดับ credit spread และราคาตราสารที่คาดหวังก่อนการลงทุน 

คำถาม ท่านคาดว่าปีนี้กองทุนของท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ให้ต่างออกไปจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร

คำตอบ จากภาวะตลาดในปัจจุบันส่งผลกองทุนปรับเพิ่มน้ำหนักส่วน core asset  ที่เป็นหุ้นกู้เอกชนมากขึ้น  เพื่อให้กองทุนได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำตามเป้าหมาย และปรับลดน้ำหนักส่วน satellite เนื่องจากเป็นช่วงที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น ทำให้โอกาสในการหา alpha จาก trading มีไม่มาก ในส่วนของ portfolio duration ในช่วงครึ่งปีแรกจะต่ำกว่าช่วงปลายปีที่แล้ว แต่อาจมีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยขึ้นอยู่กับมุมมองของทีมผู้จัดการกองทุนที่มีต่อตลาดตราสารหนี้ และระดับของเส้นอัตราผลตอบแทนในขณะนั้น

คำถาม ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว

คำตอบ ในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะมีการแกว่งตัวมากกว่าปกติ การลงทุนในกองตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ asset allocation ยังคงสามารถทำได้แต่ก็มีความผันผวนมากกว่าปกติ

สำหรับ K Fixed Income เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว มีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนเคลื่อนไหวระหว่าง 2- 4 ปี

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar