สรุปภาพรวมกองทุนรวมไตรมาส 3-2021 (2)

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 2.3 แสนล้านบาท ลดลง 0.7% จากไตรมาสที่ 2 กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3.6 แสนล้านบาท ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 1.0% 

Morningstar 11/10/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 2.3 แสนล้านบาท ลดลง 0.7% จากไตรมาสที่ 2 แต่ยังสูงกว่าสิ้นปี 2020 อยู่ 1.3% ซึ่งเป็นผลจากผลตอบแทนหุ้นไทยที่เพิ่มขึ้นในช่วง 9 เดือนแรก โดย SET TR อยู่ที่ 13.8%

นับตั้งแต่การยกเลิกกองทุน LTF ซึ่งโดยปกติจะเป็นแรงซื้อหุ้นไทยในช่วงที่ตลาดปรับตัวลง ประกอบกับความนิยมการลงทุนต่างประเทศที่สูงขึ้น ทำให้กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) ยังคงมีแรงขายออกอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 โดยในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลออกสุทธิ 4.1 พันล้านบาท สะสม 9 เดือนของปีนี้เป็นเงินไหลออกสุทธิ 1.8 หมื่นล้านบาท แต่ด้วยผลตอบแทนที่เป็นบวกทำให้มูลค่าทรัพย์สินทรงตัวในปีนี้ ฉะนั้นหากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนจะพบว่าขนาดของกองทุนกลุ่มนี้มียังคงมีการหดตัวลง

th eq

flow th eq

กองทุน LTF และ RMF

กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3.6 แสนล้านบาท ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าและสูงกว่าสิ้นปี 2020 อยู่4.6% โดยในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลออกสุทธิ 3.6 พันล้านบาท รวม 9 เดือนมีเงินไหลออกสุทธิจากกองทุน LTF แล้วทั้งสิ้น 1.4 หมื่นล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อยที่ 1.1 หมื่นล้านบาท โดยรวมยังไม่ถือว่าเป็นจำนวนเงินไหลออกมากผิดปกติจากในอดีตแต่อย่างใด

tna

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 1.0% หรือสูงกว่าสิ้นปี 2020 ราว 8.9% มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.2 พันล้านบาท รวมเงินไหลเข้าสุทธิสะสมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในปีนี้ 5.0 พันล้านบาท หรือเกือบเท่ากันกับช่วง 9 เดือนของปีที่แล้ว

กองทุน RMF - Equity มีเงินไหลเข้าไตรมาสล่าสุด 2.7 พันล้านบาท โดยกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศเช่น กองทุนหุ้นจีน เทคโนโลยี Healthcare หรือหุ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่จะมีทิศทางเป็นเงินไหลเข้าสุทธิ โดยมีกองทุน K China Equity RMF มีเงินไหลเข้าสูงสุดในประเภทนี้ที่ 400 กว่าล้านบาท ตรงกันข้ามกับกองทุนหุ้นไทยที่ส่วนใหญ่เป็นเงินไหลออกสุทธิ

ltf rmf flow

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar