กองทุนรวมเพื่อการออม Q4-21

กองทุนเพื่อการออมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกือบ 4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.0% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดของปี ทำให้มีเงินไหลเข้าในไตรมาสนี้ 1.1 หมื่นล้านบาท

Morningstar 18/01/2565
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนเพื่อการออมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกือบ 4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.0% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดของปี ทำให้มีเงินไหลเข้าในไตรมาสนี้ 1.1 หมื่นล้านบาท รวมทั้งปี 1.5 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลเข้าในเดือนธันวาคม 8.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 56% ของทั้งปี

ssf

กองทุนกลุ่ม Equity Large-Cap มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 1.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.8% จากสิ้นปี 2020 คิดเป็น 31.2% ของตลาดกองทุนเพื่อการออมทั้งหมด ในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิเกือบ 2 พันล้านบาท รวมทั้งปีไหลเข้าสุทธิ 2.7 พันล้านบาท ในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งไหลเข้ากองทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย์ กองทุน SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity SSF มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในรอบปีรวม 700 ล้านบาท

กองทุน SSF ที่เป็นการลงทุนต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกองทุนหุ้นกลุ่ม Global Equity มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 146% จากสิ้นปีที่แล้วไปอยู่ที่เกือบ 1 หมื่นล้านบาท  โดยเกิดจากปริมาณเงินไหลเข้า 4.1 พันล้านบาทในรอบไตรมาสสุดท้าย รวมสะสมทั้งปี 5.5 พันล้านบาท โดยเป็นเงินไหลเข้ากองทุน K Positive Change Equity – SSF เป็นหลักด้วยมูลค่ารวมมากกว่า 2 พันล้านบาท ทำให้กองทุนนี้มีมูลค่ารวม 4.0 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของกลุ่ม หรือ 10% ของมูลค่าทั้งหมดของกองทุน SSF-SSFX 

แม้ในปีที่ผ่านมานี้กองทุนหุ้นจีนจะมีผลตอบแทนติดลบแต่ยังสามารถดึงเม็ดเงินไหลเข้าเพื่อการลงทุนในระยะยาวได้ โดยไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.1 พันล้านบาท รวมทั้งปี 1.9 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 2.4 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 3 เท่าจากปี 2020

8

9

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar