5 ตัวเลขกับกองทุนรวมไทยไตรมาส 1-2022

ในช่วงไตรมาสแรกนี้ถือว่าการลงทุนมีหลายปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ วันนี้มอร์นิ่งสตาร์ได้นำข้อมูลบางส่วนของภาพรวมอุตสาหกรรมมาดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

Morningstar 07/04/2565
Facebook Twitter LinkedIn

4.1 ล้านล้านบาท

กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 4.1 ล้านล้านบาท ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่หดตัวลง 4.2% จากสิ้นปี 2021 โดยเป็นการหดตัวลงในทุกประเภทกองทุนยกเว้นกองทุนตราสารตลาดเงิน

1.5 ล้านล้านบาท

กองทุนรวมตราสารทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.5 ล้านล้านบาท ลดลง 4.8% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วราว 4.7% ในไตรมาสแรกนี้มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.7 พันล้านบาท โดยยังกระจุกตัวไปที่กองทุนหุ้นต่างประเทศ ในขณะที่กองทุนหุ้นไทยมีแรงขายจากกองทุน LTF 

27.5%

กลุ่มกองทุนที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาคือกลุ่มกองทุนน้ำมันที่ 27.5% โดยในรอบ 1 ปีจะอยู่ที่ 69.8% โดยในรอบไตรมาสแรกถือว่ามีปัจจัยลบต่อการลงทุนค่อนข้างมาก ทำให้กองทุนส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ โดยเฉพาะกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ติดลบมากกว่า 10% ในขณะที่กองทุนหุ้นไทยยังสามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกได้ โดยในรอบไตรมาสแรกนั้น SET TR อยู่ที่ 3.2%

1.6 หมื่นล้านบาท

กองทุน LTF มีเงินลงทุนจากปี 2016 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนตามเงื่อนไข 7 ปีปฏิทินในปีนี้ โดยในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมามีเงินไหลออกสุทธิกองทุน LTF รวม 1.6 หมื่นล้านบาท โดยราวครึ่งหนึ่งเป็นเงินไหลออกในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นปกติที่มักจะมีเงินไหลออกมากตั้งแต่เดือนมกราคม และชะลอลงหลังจากนั้น

1.1 ล้านล้านบาท

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.1 ล้านล้านบาท ลดลง 8.4% จากสิ้นปี จากทุกประเภทกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินหดตัวลง โดยเกิดจากผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนตราสารทุนที่เป็นกลุ่มหลักส่วนใหญ่ติดลบเช่น Global Equity, China Equity, Global Technology รวมทั้งเม็ดเงินไหลออกสุทธิโดยเฉพาะกลุ่มตราสารหนี้ต่างประเทศ

ในสัปดาห์หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอร์นิ่งสตาร์มีการทำรายงานสรุปภาพรวมกองทุนรวมไทยว่าในช่วงที่ผ่านมามูลค่ากองทุนกลุ่มใดหดตัวลงจากสาเหตุใด พร้อมกับภาพเม็ดเงินในกลุ่มกองทุนต่าง ๆ รวมถึงกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศให้ได้ติดตามกันค่ะ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar