กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
Morningstar Category
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
abrdn European Sustainable Equity Europe Equity Yes 2.10
KWI Long-Term Equity Equity Large-Cap No 1.50
Thanachart Premium Brands Global Sector Focus Equity Yes 1.92
abrdn Global Sustainable Equity Global Equity Yes 2.11
MFC International CHIC Global Sector Focus Equity 2.07
abrdn Global Emerging Growth Emerging Market Equity Yes 2.06
UOB Smart Commodity Foreign Investment Miscellaneous 1.92
Asset Plus HSI China Equity No 1.71
abrdn India Growth India Equity 2.05
SCB Commodity Plus Foreign Investment Miscellaneous 1.73
Krungsri Emerging Markets Equity Fund Emerging Market Equity Yes 1.16
TISCO Japan Equity Japan Equity Yes 1.32
SCB Japan Equity Japan Equity Yes 1.08
SCB Japan Equity Japan Equity Yes 1.08
TISCO Japan Equity RMF Japan Equity Yes 1.80
Asset Plus China China Equity Yes 2.97
TISCO Dividend Select LTF Equity Large-Cap No 1.94
TISCO Dividend Select Equity Equity Large-Cap No 1.87
Thanachart Global Income Property AI Miscellaneous Yes 0.99
TISCO Dividend Select LTF Equity Large-Cap No 1.41