กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
Morningstar Category
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
Asset Plus Europe Quality Europe Equity Yes 2.85
Krungsri Japan Hedged Dividend Japan Equity Yes 1.00
TMB Japan Equity Trigger Japan Equity Yes 1.39
K ICT Sector Index TH Sector Focus Equity No 0.74
TMB Japan Equity RMF Japan Equity Yes 1.96
Asset plus Europe Property Property - Indirect Global Yes 2.94
United European Small Cap Europe Equity Yes 1.87
TISCO ESG Investment Fund for Society Equity Large-Cap No 2.37
Krungsri Japan RMF Japan Equity Yes 1.04
United Global Security Equities Global Equity Yes 2.01
SCB Japan Equity RMF Japan Equity Yes 0.88
Thanachart Prime Low Beta Equity Small/Mid-Cap 1.78
SCB Global Income Plus Global Allocation 1.17
Principal Glbl Infrastructure Eq Global Infrastructure No 2.02
KTAM India Equity India Equity Yes 1.13
KTAM India Equity India Equity Yes 1.13
Krungsri Global Brands Equity Global Equity Yes 0.90
TMB Global Infrastructure Equity Global Infrastructure No 1.74
United Flexible Income Moderate Allocation 0.40
United Flexible Income Moderate Allocation 0.00