ความเสี่ยงกับการลงทุน

การลงทุนใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ก่อนที่จะลงทุน นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ประเภทของความเสี่ยง และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองเสียก่อน

Facebook Twitter LinkedIn

ความเสี่ยงกับการลงทุน

คงไม่อาจปฎิเสธได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักลงทุนทุกท่าน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึงก็คือความเสี่ยง การลงทุนใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคา หรือ ตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงว่าบริษัทที่ออกตราสารหนี้อาจล้มละลาย ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มลงทุน นักลงทุนจำเป็นต้องทราบถึงประเภทของความเสี่ยง และ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวนักลงทุนเสียก่อน

แต่ก่อนที่จะประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เรามาทราบถึงประเภทของความเสี่ยงกันก่อน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar Analysts   -