วิสัยทัศน์และวินัยต่อการลงทุน

เชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงิน ยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่ทำให้หลายท่านตัดสินใจก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น แต่กลับมีเพียงบางรายที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ เนื่องมาจากวิสัยทัศน์และลักษณะการลงทุนที่แตกต่างกัน

Facebook Twitter LinkedIn

ทุกวันนี้เรามักได้ยินคำยอดนิยมอย่าง “ติดดอย” อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคา โดยพยายามจับจังหวะการซื้อขายหุ้น มากกว่าการทำความเข้าใจพื้นฐานธุรกิจของหุ้นที่ลงทุน อันที่จริงแล้ว เราสามารถแบ่งประเภทของการลงทุนในตลาดหุ้นออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การลงทุนแบบนักลงทุน และ การลงทุนแบบนักเก็งกำไร

สำหรับการลงทุนแบบนักลงทุน วิสัยทัศน์ต่อการลงทุนในหุ้นนั้นเปรียบเสมือนการร่วมทำธุรกิจ โดยเน้นการลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพที่ดี มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มากกว่าความผันผวนของราคาหุ้นรายวัน มีวินัยต่อการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีความอดทนที่จะถือหุ้นในระยะยาวโดยไม่หวั่นไหวไปกับราคาหุ้นรายวัน ซึ่งต่างจากการลงทุนแบบนักเก็งกำไร ที่มีวิสัยทัศน์ต่อการลงทุนโดยมุ่งหวังทำกำไรจากส่วนต่างราคา และการลงทุนที่มีจุดขายตัดขาดทุน เป็นต้น

จะเห็นว่าวิสัยทัศน์และวินัยต่อการลงทุนของทั้งสองประเภทนั้น มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การลงทุนแบบนักเก็งกำไร ที่มีการซื้อขายอยู่บ่อยครั้ง มักมีข้อผิดพลาดซึ่งเกิดจากการพยายามหาจังหวะซื้อขายหุ้นอยู่เสมอๆ ซึ่งอาจทำให้หลายท่านกลัวการลงทุน เป็นผลให้พลาดโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดดังกล่าว เราสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และฝึกวินัยต่อการลงทุนในแบบฉบับของนักลงทุนได้ดังต่อไปนี้

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar Analysts   -