ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

Morningstar เปิดตัวบริการใหม่นำเสนอ Morningstar Indexes ทั่วโลก นักลงทุนสามารถติดตามผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้แล้วที่นี่

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar เปิดตัวบริการใหม่นำเสนอ Morningstar Indexes ทั่วโลก นักลงทุนสามารถติดตามผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้แล้วที่นี่ โดยที่ดัชนีหุ้นไทยจะมีทั้งในส่วนของตลาดรวม Morningstar Thailand และดัชนีสำหรับหุ้นไทยขนาดเล็กและกลาง Morningstar Thailand Small-Mid

โดยข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกอัพเดทเป็นรายเดือน โดยเริ่มต้นจากเดิอนนี้เป็นต้นไป

Indexes

Source: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst