ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนตุลาคม

เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 2 เดือนแล้วนะคะ ที่เราจะสามารถซื้อกองทุน LTF เพื่อลดภาษีในปีนี้ได้  ผลตอบแทนกองทุนเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันได้เลยคะ

Morningstar 06/11/2560

ผลตอบแทนกองทุนLTF ย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม2560

ทางมอร์นิ่งสตาร์ขอสรุปข้อมูลผลตอบแทนกองทุนLTF เพื่อให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทุนในปีนี้คะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี 

LTF1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

LTF3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

LTF5

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

 

About Author

Morningstar