10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนเมษายน 2561

ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับปี 2561 ท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มสะสมกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีก็ทยอยซื้อกันได้แล้วนะคะ

Morningstar 08/05/2561

ผลตอบแทนกองทุนLTF ย้อนหลังประจำเดือนเมษายน2561

ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับปี 2561 ท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มสะสมกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีก็ทยอยซื้อกันได้แล้วนะคะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Morningstar