10-year challenge กองทุนรวมไทย

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือ 10-year challenge ในวันนี้เรามาดูกันค่ะว่า 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

Morningstar 24/01/2562

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดโตเกือบ 5 เท่า

เมื่อปี 2008 มูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวมไทยอยู่ที่ราว 8.1 แสนล้านบาท เทียบกับ ณ สิ้นปี 2018 ที่ 3.8 ล้านล้านบาท หรือโตขึ้นมาเกือบ 5 เท่า และพบว่าอัตราส่วนแบ่งตามประเภททรัพย์สินมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเมื่อปี 2008 กองทุนรวมตลาดเงินเป็นมีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรม ในขณะที่ปัจจุบันมีกองทุนกลุ่มตราสารหนี้มีสัดส่วนหลักหรือส่วนแบ่งตลาดประมาณ 44% ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินขึ้นอีกประมาณ 7 เท่าจากปี 2008

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Morningstar