กองทุน ESG และ Morningstar Sustainability Rating

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการตระหนักถึงการลงทุนแบบยั่งยืนหรือที่นักลงทุนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ ESG กันมากขึ้น แล้วตอนนี้การลงทุน ESG (Environmental, Social, Governance) นั้นได้รับความสนใจมากแค่ไหน มาติดตามกันค่ะ

Morningstar 01/02/2562
Facebook Twitter LinkedIn

รู้จักการลงทุนแบบยั่งยืน

กองทุนที่มีการลงทุนแบบยั่งยืนจะเป็นเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลักคือ สิ่งแวดล้อม หรือ E (Environmental), สังคม หรือ S (Social), และธรรมาภิบาล หรือ G (Governance) ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนโดยมี 3 องค์ประกอบหลักนี้จะนำมาซึ่งการลงทุนที่มีความยั่งยืน (sustainability investing) นั่นเอง

กองทุน ESG ในสหรัฐอเมริกา

อย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนในปี 2018 ที่ผ่านมาแม้สถานการณ์การลงทุนนั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้นั้นให้ผลตอบแทนไม่น่าพอใจเท่าใดนัก แต่การลงทุนแบบยั่งยืนหรือ sustainable investing นั้นยังคงได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามีเงินไหลเข้ากองทุนที่มีการลงทุนแบบยั่งยืนสูงถึงเกือบ 5.5 พันล้านเหรียญ และเป็นเงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นกองทุนเปิดกว่า 3 พันล้านเหรียญ และ ETF กว่า 2 พันล้านเหรียญ เพิ่มมากเป็น 2 เท่าของปี 2017 ซึ่งเกิดจากการเปิดขาย ETF ที่ลงทุนแบบยั่งยืนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

มูลค่าเงินไหลเข้า-ออกสุทธิกองทุน ESG ของสหรัฐอเมริกา

US total ESG flow 190201

มูลค่าเงินไหลเข้า-ออกสุทธิกองทุน ESG (กองทุนเปิดและ ETF) ของสหรัฐอเมริกา

US ESG flow Open end vs ETF 190201

Morningstar Sustainability Rating

มอร์นิ่งสตาร์ได้ให้ความสำคัญกับ ESG โดยมีการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating ที่คิดคะแนนจากบริษัทที่กองทุนลงทุนจริง แบ่งเป็น Portfolio ESG Score และ Portfolio Controversy Deduction (หักคะแนนประเด็นด้านลบ) ซึ่งเป็นคะแนนจากการวิเคราะห์โดย Sustainalytics เมื่อได้คะแนนแต่ละกองทุนมาแล้วจึงนำไปเรียงลำดับจากมากไปน้อยเพื่อให้คะแนนเป็นรูปลูกโลก (globe) โดยคะแนนสูงสุด 10% แรกได้ 5 ลูกโลก, 22.5% ถัดไปได้ 4 ลูกโลก, 35% ถัดไปได้ 3 ลูกโลก, 22.5% ต่อมาได้ 2 ลูกโลก, และ 10% สุดท้ายได้ 1 ลูกโลก ที่คล้ายกับการให้คะแนน Morningstar rating

Sustainability rating 190201

ทั้งนี้กองทุนที่จะได้รับการจัดอันดับจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ และการลงทุนในบริษัทที่มีคะแนนวิเคราะห์โดย Sustainalytics อย่างน้อย 67% ของเงินลงทุน

กองทุน ESG ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นการลงทุนแบบยั่งยืนอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก และนักลงทุนอาจคุ้นเคยกับ Corporate Governance หรือ CG มากกว่า อย่างไรก็ดีปัจจุบันกองทุนรวมไทยได้รับการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating จำนวน 652 กอง โดยมีกองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ระดับ 5 globe (High) จำนวน 47 กองทุน

หากดูเปรียบเทียบกับ Morningstar Rating จะพบว่ากองทุนที่ได้ Morningstar Rating Overall 5 ดาว เป็นกองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ในระดับ High และ Above average รวมราว 38% ในขณะที่กองทุนที่ได้ Morningstar Rating Overall 1 ดาว เป็นกองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ในระดับ Below average และ Low รวม 51% หมายความว่ากองทุนที่มี Morningstar Sustainability Rating ที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งสะท้อนใน Morningstar Rating ซึ่ง Jon Hale ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยความยั่งยืนของ Morningstar เคยให้เหตุผลไว้ว่าการที่ ESG มีผลกับผลตอบแทนที่ดีนั้นอาจเกิดจากบริษัทมีระบบการวิเคราะห์รอบด้านมากขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตามกองทุนที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีการลงทุนยั่งยืน แต่อาจเกิดจากการที่ Sustainalytics ไม่ได้ทำการวิเคราะห์บริษัทที่กองทุนถืออยู่ ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์การลงทุน 67% ที่ทำให้ได้รับการจัดอันดับนั่นเอง

Mstar rating and Sustainability rating 190201

ที่มา: Morningstar Direct 

ในคราวหน้าเราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating ในระดับสูงกันค่ะ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar