กองทุน ESG และ Morningstar Sustainability Rating

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการตระหนักถึงการลงทุนแบบยั่งยืนหรือที่นักลงทุนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ ESG กันมากขึ้น แล้วตอนนี้การลงทุน ESG (Environmental, Social, Governance) นั้นได้รับความสนใจมากแค่ไหน มาติดตามกันค่ะ

Morningstar 01/02/2562

รู้จักการลงทุนแบบยั่งยืน

กองทุนที่มีการลงทุนแบบยั่งยืนจะเป็นเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลักคือ สิ่งแวดล้อม หรือ E (Environmental), สังคม หรือ S (Social), และธรรมาภิบาล หรือ G (Governance) ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนโดยมี 3 องค์ประกอบหลักนี้จะนำมาซึ่งการลงทุนที่มีความยั่งยืน (sustainability investing) นั่นเอง

กองทุน ESG ในสหรัฐอเมริกา

อย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนในปี 2018 ที่ผ่านมาแม้สถานการณ์การลงทุนนั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้นั้นให้ผลตอบแทนไม่น่าพอใจเท่าใดนัก แต่การลงทุนแบบยั่งยืนหรือ sustainable investing นั้นยังคงได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามีเงินไหลเข้ากองทุนที่มีการลงทุนแบบยั่งยืนสูงถึงเกือบ 5.5 พันล้านเหรียญ และเป็นเงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นกองทุนเปิดกว่า 3 พันล้านเหรียญ และ ETF กว่า 2 พันล้านเหรียญ เพิ่มมากเป็น 2 เท่าของปี 2017 ซึ่งเกิดจากการเปิดขาย ETF ที่ลงทุนแบบยั่งยืนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

มูลค่าเงินไหลเข้า-ออกสุทธิกองทุน ESG ของสหรัฐอเมริกา

มูลค่าเงินไหลเข้า-ออกสุทธิกองทุน ESG (กองทุนเปิดและ ETF) ของสหรัฐอเมริกา

Morningstar Sustainability Rating

มอร์นิ่งสตาร์ได้ให้ความสำคัญกับ ESG โดยมีการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating ที่คิดคะแนนจากบริษัทที่กองทุนลงทุนจริง แบ่งเป็น Portfolio ESG Score และ Portfolio Controversy Deduction (หักคะแนนประเด็นด้านลบ) ซึ่งเป็นคะแนนจากการวิเคราะห์โดย Sustainalytics เมื่อได้คะแนนแต่ละกองทุนมาแล้วจึงนำไปเรียงลำดับจากมากไปน้อยเพื่อให้คะแนนเป็นรูปลูกโลก (globe) โดยคะแนนสูงสุด 10% แรกได้ 5 ลูกโลก, 22.5% ถัดไปได้ 4 ลูกโลก, 35% ถัดไปได้ 3 ลูกโลก, 22.5% ต่อมาได้ 2 ลูกโลก, และ 10% สุดท้ายได้ 1 ลูกโลก ที่คล้ายกับการให้คะแนน Morningstar rating

ทั้งนี้กองทุนที่จะได้รับการจัดอันดับจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ และการลงทุนในบริษัทที่มีคะแนนวิเคราะห์โดย Sustainalytics อย่างน้อย 67% ของเงินลงทุน

กองทุน ESG ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นการลงทุนแบบยั่งยืนอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก และนักลงทุนอาจคุ้นเคยกับ Corporate Governance หรือ CG มากกว่า อย่างไรก็ดีปัจจุบันกองทุนรวมไทยได้รับการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating จำนวน 652 กอง โดยมีกองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ระดับ 5 globe (High) จำนวน 47 กองทุน

หากดูเปรียบเทียบกับ Morningstar Rating จะพบว่ากองทุนที่ได้ Morningstar Rating Overall 5 ดาว เป็นกองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ในระดับ High และ Above average รวมราว 38% ในขณะที่กองทุนที่ได้ Morningstar Rating Overall 1 ดาว เป็นกองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ในระดับ Below average และ Low รวม 51% หมายความว่ากองทุนที่มี Morningstar Sustainability Rating ที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งสะท้อนใน Morningstar Rating ซึ่ง Jon Hale ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยความยั่งยืนของ Morningstar เคยให้เหตุผลไว้ว่าการที่ ESG มีผลกับผลตอบแทนที่ดีนั้นอาจเกิดจากบริษัทมีระบบการวิเคราะห์รอบด้านมากขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตามกองทุนที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีการลงทุนยั่งยืน แต่อาจเกิดจากการที่ Sustainalytics ไม่ได้ทำการวิเคราะห์บริษัทที่กองทุนถืออยู่ ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์การลงทุน 67% ที่ทำให้ได้รับการจัดอันดับนั่นเอง

ที่มา: Morningstar Direct 

ในคราวหน้าเราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating ในระดับสูงกันค่ะ

About Author

Morningstar