สรุปภาพรวมกองทุนรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2019 (3)

มาต่อกันผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมและภาพรวมกองทุนหุ้นไทยที่ไม่รวม LTF และ RMF กันค่ะ

Morningstar 12/04/2562

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมไทยในไตรมาสที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นภาพการฟื้นตัวของตลาด ซึ่งต่างจากไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ที่กลุ่มกองทุนส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ โดยเกือบทุกกลุ่มให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกยกเว้นกลุ่มกองทุนทองคำ  -0.6% ส่วนกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มกองทุนน้ำมัน ที่ให้ผลตอบแทน 24.0% ตรงข้ามกับไตรมาสที่แล้วที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบสูงสุดที่ -37.0% สะท้อนความผันผวนของราคาน้ำมันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มกองทุนที่มีอันดับผลตอบแทนเฉลี่ยรองลงมาได้แก่กลุ่ม China Equity 18.3%, Global Technology 16.9%, Europe Equity 12.6%, US Equity 12.3% เป็นไปตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ และจีนจากหลายปัจจัยเช่น การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนเรื่องการใช้ภาษีกับสินค้าของทั้ง 2 ประเทศ หรือการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

หากดูผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 1 ปี กลุ่มกองทุน Property Indirect ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 17.1% ตามมาด้วยกลุ่มที่ลงทุนในต่างประเทศเช่น Property - Indirect Global 11.2%, Global Infrastructure 9.2%, Global Health Care 9.1%, US Equity 5.7% ในทางตรงกันข้ามกองทุนกลุ่มที่ลงทุนในหุ้นภูมิภาคเอเชียให้กลับผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบสูงสุด เช่น ASEAN Equity -13.3%, Equity Small/Mid-Cap -10.2%, Asia Pacific ex-Japan equity -9.3%, Emerging Market Equity -9.2%

สำหรับกองทุนหุ้นไทยกลุ่ม Equity Large-Cap แม้จะมีผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือนที่ 4.4% (SET TR 5.8%) แต่ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1 ปี ติดลบที่ -7.4% (SET TR -4.8%)

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Morningstar