ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

ตลาดกองทุนรวมประเทศสหรัฐอเมริกา

จากคราวที่แล้วได้พูดถึงผลกระทบกับกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกากันไปแล้ว วันนี้เราลองมาดูกันว่าคนอเมริกันเองมีการลงทุนกองทุนรวมอย่างไรในช่วงนี้

Morningstar 20/06/2562

ในช่วงปี 2018 ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลงทำให้การลงทุนในกองทุนหุ้นได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก สำหรับกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หรือกลุ่ม US Equity มีเงินไหลออกเกือบ -2 พันล้านบาท และในปีนี้ยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 เดือนแรกของปี รวมเงินไหลออกทั้งสิ้นราว -1.8 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท ทรงตัวจากสิ้นปีที่แล้ว โดยมีกองทุน K USA Equity จาก บลจ. กสิกรไทย เป็นกองทุนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว 5 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2019)

สัดส่วนกองทุนรวมในสหรัฐอเมริกา

สำหรับการลงทุนของนักลงทุนอเมริกันเองนั้น ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว 21 ล้านล้านเหรียญ แบ่งออกเป็นสัดส่วนหลัก ๆ ได้แก่ หุ้นสหรัฐฯ (US Equity) 38%, ตราสารหนี้ (Taxable Bond) 19% International Equity 14% ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดเป็นการลงทุนในตราสารทุน ต่างกับประเทศไทยที่เกือบครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้

ที่มา Morningstar Direct Asset Flows, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2019

แล้วที่ผ่านมาทิศทางการลงทุนกองทุนรวมในสหรัฐฯ เป็นอย่างไรบ้าง

ในเดือนพฤษภาคมมีเงินไหลออกจากทุกกลุ่มทั้งสิ้นเกือบ -2 พันล้านเหรียญ นับเป็นเงินไหลออกสุทธิเดือนแรกของปีนี้ การลงทุนในกลุ่มหุ้นสหรัฐฯ มีเงินไหลออกจากกองทุนกลุ่มนี้ประมาณ -1.6 หมื่นล้านเหรียญ ซึ่งอาจเกิดจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลง ด้านกองทุนรวมตราสารหนี้ (Taxable bond) ที่แม้จะมีเงินไหลเข้า 1.5 หมื่นล้านเหรียญ แต่ก็เป็นเงินไหลเข้าที่น้อยลงอย่างมากจากเดือนเมษายนที่ 4.2 หมื่นล้านเหรียญ ในขณะที่กลุ่มกองทุนตราสารตลาดเงินได้รับประโยชน์จากการที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ที่มา Morningstar Direct Asset Flows, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2019 (ล้านเหรียญ)

ทั้งนี้หากดูข้อมูลย้อนหลังจะพบว่าตั้งแต่ช่วงปี 2013-2015 เป็นช่วงที่นักลงทุนกลับมาลงทุนในหุ้นทั้งสหรัฐฯ และหุ้นต่างประเทศ ต่างกับกองทุนตราสารหนี้มีเงินไหลเข้าน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักเมื่อเทียบกับหุ้นต่างประเทศ (International Equity) และกองทุนตราสารหนี้ที่ได้รับความสนใจมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา Morningstar Direct Asset Flows, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2019

จากข้อมูลทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ว่าภาวะตลาดหุ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้นักลงทุนอเมริกันมีความระมัดระวังที่จะลงทุนในตราสารทุนโดยสะท้อนจากเม็ดเงินไหลเข้ากองทุนตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน หากเทียบกับตลาดกองทุนรวมไทยแล้วเป็นภาพที่คล้ายกันโดยมีเงินไหลเข้ากองทุนตราสารหนี้ค่อนข้างมากบวกกับปัจจัยเฉพาะของไทยที่มีการเปิดกองทุนตราสารหนี้ใหม่จำนวนมากรวมทั้งผลของการลงทุนก่อนการเก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้อีกด้วย และท้ายนี้ขอฝากนักลงทุนอีกเช่นเคยว่าควรศึกษารายละเอียดกองทุนเช่น ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม ประกอบกับผลตอบแทนที่คาดหวังหรือวัตถุประสงค์การลงทุนก่อนจะลงทุนทุกครั้งนะคะ

About Author

Morningstar