ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

กองทุน LTF รูปแบบใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวความคืบหน้ากองทุน LTF รูปแบบใหม่ออกมา วันนี้ลองมาดูในรายละเอียดเบื้องต้นกันค่ะว่าจะมีลักษณะอย่างไร

Morningstar 26/06/2562

กองทุน LTF นั้นน่าจะเป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักและให้ความสนใจเพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วช่วยประหยัดภาษีเงินได้ประจำปี แต่อย่างที่ทราบกันดีว่ากองทุน LTF นั้นมีประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่สามารถนำยอดเงินซื้อกองทุน LTF มาใช้ในการลดหย่อนภาษี ทำให้มีคำถามกันมาอย่างต่อเนื่องว่าแล้วแบบนี้จะมีกองทุนอะไรมาแทนที่ LTF เดิม และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวความคืบหน้าออกมาแล้ว

รูปแบบการลงทุนของกองทุน LTF ใหม่นั้นจะมีเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในหุ้นที่มีการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี (Corporate Governance หรือ CG) และบริษัทที่มีการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ในสัดส่วน 50% และในอีก 50% จะเป็นหุ้นทั่วไป โดยมีเกณฑ์การถือครอง 7 ปี และสิทธิในการลดหย่อนภาษีจะเป็น 15% แต่จะเปลี่ยนจาก 5 แสนบาทเหลือ 2.5 แสนบาทต่อปี ซึ่งต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

หากมาดูที่ขนาดของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวน 7 กองทุนรวมมูลค่าทรัพย์สิน 3.5 แสนล้านบาท โดยมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) เป็นกองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรือราว 44% ของมูลค่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ตามมาด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ที่มีขนาดกองทุนประมาณ 17% ของตลาด และหากแบ่งตามธุรกิจจะพบว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยมีการลงทุนกระจุกตัวใน 3 หมวดธุรกิจ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหมวดธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 61%

ที่มา : AIMC ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2019

ทางด้านการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ (CG) และการลงทุนแบบยั่งยืน (ESG) ของกองทุนรวมไทยในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก กองทุนหุ้นไทยที่เน้นการลงทุนลักษณะดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินรวมราว 2.4 หมื่นล้านบาทจาก 17 กองทุน โดยมี บลจ. ยูโอบี มีส่วนแบ่ง 62% ของตลาด และในจำนวน 17 กองทุนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นเรื่อง CG ในขณะที่มีเพียง 4 กองจาก 2 บลจ. คือ บลจ. ทิสโก้ และ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่มีกองทุน ESG ทางด้านผลตอบแทนกองทุน CG หรือ ESG ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.6%

ที่มา : Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2019

แล้วกองทุน LTF เดิมจะเป็นอย่างไร

ในปัจจุบันกองทุน LTF มีจำนวนกองทุนทั้งหมด 93 กอง มูลค่าทรัพย์สินรวม 3.9 แสนล้านบาท ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมามีเงินไหลออกสุทธิ -8.7 พันล้านบาท นักลงทุนบางท่านอาจสงสัยว่ากองทุนรูปแบบใหม่จะส่งผลต่อ LTF เดิมหรือไม่อย่างไร กองทุนรวมจะยังคงมีสถานะนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดทั่วไป

สำหรับผลกระทบจากการขาดประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษี โดยปกติแล้วผู้ที่ลงทุน LTF ก็จะมีวัตถุประสงค์การลดภาษีเป็นหลัก ดังนั้นหากไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษีแล้วก็อาจทำให้ไม่มีเงินลงทุนใหม่เข้ากองทุนเดิมหรือมีเงินออกจากกองทุนทำให้ขนาดของกองทุนเล็กลง แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) เนื่องจาก NAV จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน นักลงทุนจึงไม่ต้องกังวลว่าหากเราถือหน่วยลงทุนกองทุนเดิมต่อไปในขณะที่มีเงินทยอยออกจะทำให้ NAV ลดลงเรื่อย ๆ

จากรายละเอียดเบื้องต้นของกองทุน LTF รูปแบบใหม่นี้เชื่อว่านักลงทุนหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยทั้งกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุน CG หรือ ESG ดังนั้นหากกองทุนแบบใหม่นี้มีการเปิดขายให้ลงทุนได้ นักลงทุนอย่าลืมศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไข หรือสอบถามข้อมูลกองทุนจากทางบลจ.ก่อนจะเริ่มทำการลงทุนนะคะ

About Author

Morningstar