ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

สรุปภาพรวมกองทุนรวมครึ่งปีแรก 2562 (2)

ในตอนที่ 2 นี้เราจะมาอัพเดทภาพรวมเม็ดเงินไหลเข้า-ออกสุทธิและข้อมูลกองทุน FIF (ไม่รวม Term Fund) กันค่ะ

Morningstar 14/07/2562

10 อันดับกลุ่ม Morningstar Categories ที่มีเงินไหลเข้า-ออกสุทธิมากที่สุด

กองทุนกลุ่ม Foreign Investment Bond Fix Term ยังคงเป็นกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 2 มีเงินไหลเข้าสุทธิ 5.2 หมื่นล้านบาท รวม 6 เดือนมีเงินไหลเข้าสุทธิทั้งสิ้น 1.6 แสนล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากมีการเปิดกองทุนใหม่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนมีกองทุนเปิดใหม่กว่า 100 กองทุน

กลุ่มกองทุนผสม Aggressive Allocation ยังคงมีเงินไหลสูงเป็นอันดับสองรวมมูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 มีเงินไหลเข้า 1.4 หมื่นล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสแรก และเป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่ม Mid/Long Term Bond นั้นมีเงินไหลเข้าสุทธิในไตรมาสที่ 2 ราว 1.3 หมื่นล้านบาท หลังจากมีเงินไหลออกสุทธิอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว ทั้งนี้เกิดจากเงินที่ไหลเข้ามายังกองทุน TMB Aggregate Bond เกือบทั้งสิ้น

ทางด้านเงินไหลออก กลุ่ม Short Term Bond เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาราว -3.7 หมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินไหลเข้าสุทธิในไตรมาส 2 เพียงเล็กน้อยที่ 1.3 พันล้านบาท ตามด้วย กลุ่ม Equity Large-Cap เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลออกสุทธิ -2.8 หมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินไหลออกในไตรมาสที่ 2 สูงถึง -2.5 หมื่นล้านบาท

10 อันดับกลุ่ม Morningstar Categories ที่มีเงินไหลเข้า-ออกสุทธิมากที่สุดรอบเดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. 2019

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund)

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกือบ 6.0 แสนล้านบาท ลดลง -11.1% จากเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว โดยเกิดจากขายกองทุนกลุ่มใหญ่อย่าง Global Allocation และ Global Bond ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงค่อนข้างมาก -27.3% และ -35.4% ตามลำดับ ทั้งนี้การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกลุ่ม Global Bond ทำให้กองทุนกลุ่มนี้มีส่วนแบ่งตลาดตกมาอยู่เป็นอันดับ 3

ในทางกลับกัน กลุ่มกองทุนตราสารทุนก็ยังมีมูลค่าทรัพย์สินเติบโตได้ดี เช่น Property - Indirect Global 60.0%, Global Equity 23.0% และ China Equity 9.3%

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีเงินไหลออกสุทธิรวม -2.9 หมื่นล้านบาท มีเพียง 4 กลุ่มกองทุนเท่านั้นที่ยังมีเงินไหลเข้าอยู่ นำโดย กลุ่ม Property - Indirect Global เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุด 1.4 หมื่นล้านบาท และด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มที่ค่อนข้างสูง (YTD 14.7%) ทำให้มูลค่าทรัพย์สินกองทุนกลุ่มนี้ปรับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดกองทุนต่างประเทศ ตามด้วยกลุ่ม Foreign Investment Miscellaneous (เป็นกลุ่มที่รวมกองทุนที่มีลักษณะไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มอื่น) มีเงินไหลเข้าสุทธิราว 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินไหลเข้ากองทุนเปิดใหม่ที่มีลักษณะความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ทางด้านเงินไหลออกสุทธิยังคงเป็นกลุ่มเดิมจากช่วงที่ผ่านมา กลุ่ม Global Allocation มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุด -2.8 หมื่นล้านบาท รวมเป็นเงินไหลออกจากกลุ่มนี้ต่อเนื่อง 16 เดือน (ผลตอบแทน YTD 4.5%) กลุ่ม Global Bond แม้ว่าเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนแรกในรอบ 18 เดือนที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ แต่หากรวมรอบครึ่งปีแรกนี้ยังคงเป็นเงินไหลออกสุทธิ -5.4 พันล้านบาท

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) ที่มีเงินไหลเข้า-ออกมากที่สุดเดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. 2019

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

ส่วนแบ่งตลาดกองทุน FIF ณ สิ้นเดือนมิถุนายนค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ที่ 3 บลจ.ที่เป็นผู้นำตลาดคือ บลจ. กสิกรไทย 26% , บลจ.ทหารไทย 22% และ บลจ. ไทยพาณิชย์ 14% ของมูลค่าตลาด อย่างไรก็ดีหากมองภาพระยะยาวจะพบว่า บลจ. อื่นๆ ในตลาดก็มีการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

10 อันดับ บลจ. แบ่งตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) (ล้านบาท)

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน Feeder Fund ณ สิ้นไตรมาส 2 อยู่ที่เกือบ 4 แสนล้านบาท ลดลงราว -3.0% จากสิ้นปี 2018 โดยกองทุนผสมและกองทุนตราสารหนี้มีมูลค่าทรัพย์สินลดลง ในขณะที่กลุ่มหุ้นต่างประเทศมีการปรับตัวขึ้น

ทางด้านส่วนแบ่งตลาดของบลจ.ต่างชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2018 โดย PIMCO มีส่วนแบ่งตลาด 16% จากกองทุนตราสารหนี้เป็นหลักด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6 หมื่นล้านบาท BlackRock ยังคงรักษาอันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งตลาดเกือบ 10% จากกองทุนหุ้นและกองทุนผสมรวมเกือบ 4 หมื่นล้านบาท ทางด้าน JPMorgan ที่เป็นผู้นำตลาดกองทุนผสม มาเป็นอันดับ 3 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3 หมื่นล้านจากกองทุนผสมและกองทุนหุ้น

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

 

 

 

About Author

Morningstar