สรุปภาพรวมกองทุนรวมครึ่งปีแรก 2562 (3)

ในตอนที่ 3 เราจะมาอัพเดทภาพรวมผลตอบแทนเฉลี่ยกลุ่มกองทุน รวมทั้งดูรายละเอียดในกลุ่มที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดในช่วงที่ผ่านมากันค่ะ

Morningstar 15/07/2562
Facebook Twitter LinkedIn

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ

ภาพรวมผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมไทยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมานี้ทุกกลุ่มกองทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวก โดยกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงให้ผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่น นำโดยกลุ่ม Property Indirect ที่ 20.9% ตามมาด้วยกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี Global Technology 19.3% ทางด้านกองทุนหุ้นจีนนั้นในไตรมาสที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อย มีผลตอบแทนเฉลี่ย -2.5% แต่ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมปีนี้ 15.4% นอกจากนี้ยังมีกองทุนหุ้นในหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่น อินเดียหรือประเทศแถบเอเชียแปซิฟิคที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบเล็กน้อยตามสภาวะตลาดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

หากดูในช่วง 1 ปี จะพบว่า 3 อันดับแรกเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งสิ้น นำโดยกลุ่ม Property Indirect เป็นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 27.3%, Property – Indirect Global 11.3% Global Infrastructure 7.8% และสำหรับกลุ่มกองทุนกลุ่มใหญ่ของตลาดกองทุนรวมไทยก็ยังถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเช่น Equity Large-Cap 7.7%, Aggressive Allocation 5.1%, Short Term Bond 1.6%, และ Money Market 1.2%

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม (%) - ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

3 cat avg Q219 TH

Property – Indirect Global and Property Indirect

กองทุนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่น ส่งผลให้เป็นที่นิยมจากนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนในต่างประเทศ Property – Indirect Global ที่มูลค่าทรัพย์สินโตมากกว่า 90% ต่อปีในช่วงปี 2016-2018 รวมทั้งมีเงินไหลเข้าสุทธิมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสิ้นเดือน มิ.ย. ที่ 9.6 หมื่นล้านบาท และมีเงินไหลเข้าสุทธิในปีนี้ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท และเป็นเงินไหลเข้าในเดือน มิ.ย. เพียงเดือนเดียวกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

ส่วนกลุ่ม Property Indirect เริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินที่ 3.7 หมื่นล้านบาท และมีเงินไหลเข้าสุทธิที่ 1.1 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงถึง 5.1 พันล้านบาท

3 prop TNA flow Q219 TH

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

ในส่วนของส่วนแบ่งตลาดนั้น กลุ่ม Property – Indirect Globalเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มนี้เป็นของ บลจ.ทหารไทย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินราว 4.6 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 47.5% ตามด้วย บลจ. กสิกรไทย ที่ 24.6% และ บลจ.พรินซิเพิลที่ 22.9% อย่างไรก็ตาม ในรอบ 6 เดือนแรกนี้มีเงินไหลเข้า บลจ.กสิกรไทย มากที่สุด ที่ 9.5 พันล้านบาท โดยทั้งหมดเข้าไปที่กองทุน K Property Sector ตามด้วย บลจ.พรินซิเพิลที่ มีเงินไหลที่ 6.2 พันล้านบาท โดยส่วนใหญ่เข้าไปที่กองทุน Principal Property Income-D

สำหรับ กลุ่ม Property Indirect นั้น ส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างกระจายตัว นำโดย บลจ. เอ็มเอฟซี 1 หมื่นล้าน คิดเป็น 27.6% ตามด้วย บลจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่ 9 พันล้าน คิดเป็น 24.2% และ บลจ. ไทยพาณิชย์ ราว 5 พันล้าน คิดเป็น 13.3%

3 prop TNA flow by firm

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

ด้านผลตอบแทน พบว่าผลตอบแทนกองทุนกลุ่ม Property – Indirect Global และ Property Indirect ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นไปในทิศทางบวก โดยกลุ่ม Property – Indirect Global มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดในปี 2018 ที่ -3.1% และสูงสุดในปีนี้ที่ 14.7% และกลุ่ม Property Indirect ต่ำสุดที่ 4.7% และสูงสุดในปีนี้ที่ 20.9% ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจกองทุนทั้ง 2 กลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง

3 prop return Q219 TH

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar