สรุปภาพรวมกองทุนรวมครึ่งปีแรก 2562 (4)

ในตอนสุดท้ายนี้เราจะมาติดตามการลงทุนในกองทุนหุ้นไทย รวมทั้งกองทุนประหยัดภาษีทั้ง LTF และ RMF กันค่ะ

Morningstar 16/07/2562

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF และRMF)

ปัจจุบันกองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF, RMF) ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ Equity Large-Cap, Equity Small/Mid-Cap และ TH Sector Focus Equity (ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่จะรวมกองทุนที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมใด ๆ เป็นหลักเช่น การเงิน/ธนาคาร พลังงาน เป็นต้น) รวมทั้ง 3 กลุ่มกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นไตรมาส 2 ราว 3.0 แสนล้านบาท สูงกว่าสิ้นปี 2018 ประมาณ 3.8% การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินนั้นเกิดจากปัจจัยผลการดำเนินงานกองทุนเป็นหลักซึ่งเป็นไปตามตลาดหุ้นไทย (SET TR +12.8%)

Equity Large-Cap และ Equity Small/Mid-Cap ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 6 เดือนที่ 10.4% และ 11.8% ตามลำดับ และด้วยเหตุนี้ทำให้มีแรงขายหน่วยลงทุนออกมาโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนมีเงินไหลออกสุทธิจากกองทุนหุ้นใหญ่ -1.6 หมื่นล้านบาท

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Morningstar