ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนตุลาคม 2562

เข้าสู่ช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีแล้วอย่าลืมพิจารณาลงทุน LTF เพื่อประโยชน์ทางภาษีกันนะคะ

Morningstar 07/11/2562

เดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าสุทธิกองทุน LTF ราว 3.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลการลงทุน LTF ที่มีเงินทยอยไหลเข้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี วันนี้เรามาอัพเดท 10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF กันค่ะ

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม 2562

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

ทั้งนี้ท่านนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar