ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2019 (5)

ข้อมูลกองทุนกลุ่ม LTF / RMF และ Morningstar Sustainability Rating ประจำปี 2019

Morningstar 16/01/2563

กองทุนกลุ่ม LTF และ RMF

ในปี 2019 มีกองทุน LTF เปิดใหม่รวม 2 กองทุนโดยเป็นกองทุนจาก บลจ. บัวหลวง (เดือนมีนาคม) และ บลจ. ยูโอบี (เดือนพฤษภาคม) ทำให้ ณ สิ้นปี 2019 มีกองทุน LTF จำนวน 93 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์รวม 4.1 แสนล้านบาท สูงกว่าสิ้นปี 2018 ราว 6.3%

กองทุน RMF มีจำนวน 222 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.0 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.4% จากปี 2018 โดยกองทุน RMF ที่มีการเติบโตสูงสุดได้แก่กลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้โดยเติบโต 20.8% จากปี 2018 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9.3 หมื่นล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มที่ลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.5 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 17.2%

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Morningstar