Awards Winner – กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ปี 2019 มีหลายปัจจัยที่กระทบต่อความผันผวนของตลาดหุ้น ท่านมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงอย่างไรให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จ

คำตอบ ในปี 2019 นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวน แต่ความสามารถในการคัดเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนใน Portfolio ของกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะมาจากการคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี มีคุณภาพของสินทรัพย์ และมีความชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของการทำกำไร และเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่สามารถทำให้กองทุน SCBDV มีผลตอบแทนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 600 bps เมื่อเทียบกับ SET TRI ในขณะที่ยังคงรักษาความผันผวนได้ในระดับที่ต่ำ โดยใช้กลยุทธ์ Alpha Beta Separation นับเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของปี 2020 และความสามารถเหล่านี้ก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 – 6 ปีที่ผ่านมา

คำถาม ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลให้กองทุนนี้ประสบความสำเร็จ

คำตอบ บลจ.ไทยพาณิชย์ เราเน้นเรื่องของการสร้าง Portfolio ที่เกิดจากความคิดที่ดีที่สุด หรือ Best Idea สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากทีมวิเคราะห์การลงทุนภายในของบริษัท ประกอบไปด้วย analyst ที่ทุ่มเท มีความชำนาญในการวิเคราะห์ sector และบริษัทรายบริษัท มีความรู้อย่างแท้จริง และมี Portfolio ของนักวิเคราะห์เป็นของตนเองเพื่อวัดความสำเร็จในการทำ stock selection เมื่อเราพัฒนาและมีความแม่นยำในเรื่องการของคัดเลือกหุ้นแล้ว Portfolio Manager ก็สามารถที่จะมี Best Idea ที่จะสามารถคัดเลือกหุ้นและปรับลด เพิ่มลดขนาดของ Portfolio ได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการใช้อนุพันธ์เพื่อการลดความผันผวนของกองทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และความมีวินัยในการสร้าง Portfolio ให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุดในขณะเดียวกันไปด้วย จึงทำให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนโดยรวมรวมทั้งกองทุน SCBDV สามารถที่จะพัฒนาให้มี key access return และมีความผันผวนต่ำได้ตามคาดการณ์ไว้

คำถาม ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และประเมินว่าตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

คำตอบ ในปี 2020 นันเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยความผันผวนจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบอย่างต่อเนื่องต่อตลาดหุ้นไทย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าปี 2019 นั่นหมายความว่าการคัดเลือกหุ้นใน portfolio โดยมุ่งจัดการใช้ปรัชญาของการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up ยังคงปัจจัยสำคัญมากกว่าแนวโน้มตลาดโดยรวม ซึ่งยังคงมีความผันผวนและยังมีความไม่แน่นอนในภาพใหญ่ กลุ่มธุรกิจบางประเภทที่มีลักษณะเป็นเชิงโครงสร้างหรือเป็นกลุ่มที่อิงกับในเรื่องของ Healthcare / Service จึงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่เปราะบาง บริษัทบางบริษัทหากมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วก็จะสามารถแย่งชิง market share และมีโอกาสเติบโตได้มากกว่า หรือเป็น winner ในแต่ละ sector สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การตัดสินใจในการมีหุ้นมากหรือน้อยกว่าสภาวะของตลาด จะเป็นตัวนำมาซึ่งอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าตลาดโดยรวม และจะเป็นปีที่ stock selection ยังคงมีความสำคัญมากกว่าเทรดดิ้งส์ในการดูทิศทางตลาดในการลงทุน

คำถาม ท่านมองว่าปีนี้กองทุนของท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ให้ต่างออกไปจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร

คำตอบ การปรับกลยุทธ์ในปีนี้ เนื่องจากการว่าในปี 2019 หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นที่มีคุณภาพและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในเรื่องของกำไรนั้น สามารถ outperform ตลาดได้ค่อนข้างมากจากการดูทิศทางการชะลอของเศรษฐกิจ หุ้นขนาดเล็ก ในเรื่องของ Mid-Cap หรือ Small-Cap นั้น หากมีการปรับตัวในทางธุรกิจได้ทัน ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถที่มี performance ที่ดีขึ้นมาได้เช่นกัน ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนของ Mid-Cap Portfolio จึงจำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวังที่จะควบคุมความเสี่ยงของ Portfolio ให้อยู่ในระดับที่ต่ำ เน้นการคัดเลือกหุ้นที่เป็น winner โดยมีการกระจายตัวอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป จึงนับว่าเป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งสำหรับหุ้น Big-Cap ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงและมีการเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างต่ำ Stock Selection จึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญของ Portfolio Winner ในกลุ่ม Big-Cap นั่นเอง

คำถาม ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนนี้

คำตอบ Portfolio อย่าง SCBDV นั้น เป็น Portfolio ที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นความสามารถในการสร้างความเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลาดแต่มีความมั่นคงในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล และในเรื่องของคุณภาพของบริษัทที่เข้าไปลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเจริญเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว จึงเป็น portfolio ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการออมในระยะยาวและต้องการเงินปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอ และมีความผันผวนค่อนข้างจะต่ำหรือต่ำกว่าตลาด จึงนับเป็น portfolio ที่นักลงทุนสามารถพึ่งพาได้ในการลงทุนระยะยาวให้กับตัวเองและการวางแผนการลงทุนในอนาคต

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar