Awards Winner – กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/ Mid-Cap) ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ปี 2019 มีหลายปัจจัยที่กระทบต่อความผันผวนของตลาดหุ้น ท่านคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของแนวทางการคัดเลือกตราสารที่ลงทุนที่ทำให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จ

คำตอบ ตลาดหุ้นในปี 2019 แกว่งตัวอย่างไร้ทิศทาง มีปัจจัยลบหลายๆปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ตลาด
มีความผันผวน ส่งผลให้การบริหารเชิงรุกจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทิสโก้เน้นการเลือกลงทุนในหุ้นโดยให้ความสำคัญกับการเลือกหุ้นแบบ Bottom up ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตของหุ้นรายตัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องของ Valuation และระดับราคาในการเข้าลงทุน โดยไม่ใช้ Benchmark มาเป็นข้อจำกัดในการลงทุน ขณะที่ภาพ Top-down ในเชิงของเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานของแต่ละอุตสาหกรรมเป็นเพียงแค่ปัจจัยสนับสนุนในการเลือกลงทุนในแต่ละบริษัท โดยในกองทุน TISCOMS นั้น ได้หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่ม Cyclical เกือบตลอดทั้งปี เเละเน้นลงทุนในธุรกิจที่เป็นสินค้า หรือบริการที่จำเป็นกับผู้บริโภค ในราคา หรือ Valuation ที่คิดว่าเหมาะสม เเละพยายามทำการ Trading ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เเละจะทำการขายหุ้นออกมาในเวลาที่หุ้นมี Valuation สูงเกินมูลค่าพื้นฐาน หรือปัจจัยทางธุรกิจหรือการเเข่งขันนั้นเปลี่ยนไปอย่างถาวร

คำถาม ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และประเมินว่าตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

คำตอบ มุมมองเศรษฐกิจในปี 2020 นั้น ต้องยอมรับว่าค่อนข้างไม่สดใส โดยทางผู้จัดการกองทุนมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบที่รุนเเรงมากที่สุดในรอบหลายปีย้อนหลัง เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสที่มีความรุนเเรง เเละส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเเหล่งรายได้หลักเเหล่งหนึ่งของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่นั้น อิงกับการบริโภคของประชากรในประเทศเป็นหลัก รวมถึงความผันผวนของหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่โดยธรรมชาติเเล้วจะผันผวนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่

เเต่ในขณะเดียวกัน หากราคาหุ้นปรับตัวลงมาอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว จะเป็นโอกาสให้ทางกองทุน เข้าสะสมหุ้นในราคาที่ถูกท่ามกลางความตื่นตระหนกของนักลงทุนในตลาดได้ เเละจะส่งผลดีกับกองทุน ในระยะยาว

คำถาม ท่านคาดว่าปีนี้กองทุนของท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ให้ต่างออกไปจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร

คำตอบ กลยุทธ์ที่ใช้ในปัจจุบัน ที่เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยดูความสามารถในการเเข่งขันของบริษัท อัตราการทำกำไรในอดีตเเละเเนวโน้มในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า เเละอัตราส่วนทางบัญชีต่างๆ นั้น เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเเละได้รับการทดสอบย้อนหลังไปในอดีตว่ามีเเนวโน้มที่จะสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้ในระยะยาว ทางผู้จัดการกองทุนจึงมีความเห็นว่าจะยังคงกลยุทธ์เดิมต่อไปในปี 2020

คำถาม ท่านคิดว่ามีส่วนงานใดที่ทีมงานสามารถส่งเสริมหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่
คำตอบ ทางผู้จัดการกองทุนมองว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถตัดสินใจเเละประมวลผลข้อมูลในขนาดที่มากขึ้นโดยใช้เวลาให้น้อยลงนั้น จะสามารถช่วยให้ผู้จัดการกองทุนทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทางผู้จัดการกองทุนเองนั้น จะนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยในการคัดหุ้น การ Backtest เเละการ Simulation Portfolio มาใช้อย่างมากขึ้นในปี 2020 เเละปีต่อๆไป

คำถาม ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนนี้

คำตอบ กองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นไทยกลุ่มขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ในระยะสั้นกองทุนอาจจะมีความผันผวนบ้างเนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่มี market cap ไม่เกิน 8 หมื่นล้านบาท แต่เชื่อว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ลงทุนได้ในระยะยาว จึงเหมาะกับผู้ลงทุนระยะยาว ที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้นได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถจัดพอร์ตการลงทุน โดยแบ่งปันบางส่วนมาลงทุนในกองทุน TISCO Mid/Small Cap Equity ก็จะสามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุน และสามารถกระจายความเสี่ยงออกจากหุ้นขนาดใหญ่ไปในขณะเดียวกัน

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar