Awards Winner – กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว

Morningstar Awards 2020 กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ 

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

คำตอบ กลยุทธ์การลงทุนที่ทำให้ KFLTGOVRMF สร้างผลตอบแทนได้ 5.16% ในปี 2562 มาจากการบริหารดูเรชั่นของกองทุนที่ระดับค่อนข้างยาวช่วง 3 ถึง 4 ปี ก่อนที่คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี ตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศที่กดดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าระดับศักยภาพและต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นการลงทุนหลักของกองทุนปรับลดลงอย่างมาก กองทุนจึงได้รับประโยชน์ทั้งจากดอกเบี้ยรับและมูลค่าของพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

คำถาม ท่านมีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างไร และจะส่งผลต่อการลงทุนของกองทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปีตามความกังวลด้านเศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของงบประมาณ ปัญหาภัยแล้ง และปัจจัยสี่ยงล่าสุดจากการระบาดของไวรัส COVID-19 จนทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกหนึ่งครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ แนวโน้มในช่วงเวลาที่เหลือของปีคาดว่าผลกระทบจากปัญหาการระบาดของไวรัสอาจรุนแรงและยาวนานกว่าที่เคยคาดไว้ ทำให้มีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจต้องพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีก ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กองทุนตราสารหนี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยกองทุน KFLTGOVRMF ได้ปรับเพิ่มดูเรชั่นจากปีก่อนอย่างมีนัยยะ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในปี 2563

คำถาม ท่านมองว่าการจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนกองทุนตราสารหนี้อย่างไร

คำตอบ การจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ส่งผลให้กองทุนสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลดลงเทียบกับแต่ก่อน ส่งผลให้การเลือกตราสารที่จะลงทุน ผู้จัดการกองทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการคัดเลือกตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนหักภาษีอย่างละเอียดก่อนจะคัดเลือกตราสารหนี้ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บลจ.กรุงศรี มีแนวทางในการบริหารตราสารหนี้แบบ Active management ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับกองทุนทั้งในด้านดูเรชั่นและการคัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพดีที่กับกองทุนเพื่อชดเชยภาษีกองทุนตราสารหนี้ที่กองทุนต้องเสียไป

คำถาม ท่านคิดว่ามีส่วนงานใดที่ทีมงานสามารถส่งเสริมหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่

คำตอบ สนับสนุนการหาโอกาสลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติมทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในปีนี้จะเพิ่มความระมัดระวังการพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้เอกชน ตามความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะนี้

คำถาม ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนนี้

คำตอบ กองทุน KFLTGOVRMF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้น้อย โดยจะได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลไทยพร้อมทั้งได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี สำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากขึ้นแต่ยังไม่สูงพอที่จะลงทุนในกองทุนหุ้น ทาง บลจ.กรุงศรี ยังมีทางเลือกในการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้อื่นๆที่สร้างผลตอบแทนในนักลงทุนในระดับที่ดี เช่น กองทุน KAFIX และ KFAFIXRMF ที่สร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมในกับผู้ถือหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มเติม โดยในปี 2562 สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 4.15% และ 5.14% ตามลำดับ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar