บทสัมภาษณ์ Award Winners : Long Term Equity and Retirement Mutual Fund Awards

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับแต่ละกองทุนในกลุ่มรางวัล กองทุนประหยัดภาษี ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

Morningstar Awards 2020 กองทุนหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
Fund name: K 20 Select LTF
Fund code: K20SLTF
Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019)
บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: K 20 Select LTF 

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund name: K Equity RMF
Fund Code: KEQRMF
Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019)
บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: K Equity RMF 

Morningstar Awards 2020 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (Retirement Mutual Fund – Fixed-Income)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund name: Thanachart General Fixed Income RMF
Fund Code: T-NFRMF
Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019)
บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Thanachart General Fixed Income RMF

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar