กองทุนรวมหุ้นไทยในช่วงตลาดฟื้นตัว

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากสถานการณ์ Covid-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แล้วกองทุนหุ้นไทยมีผลตอบแทนฟื้นตัวมากน้อยเพียงใดมาดูกันเลยค่ะ

Morningstar 11/06/2563

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้สถานการณ์ Covid-19 ในหลายประเทศเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ชะลอตัวลง สถานการณ์ในประเทศไทยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน ตลาดหุ้นไทยมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันแต่ก็เป็นกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จึงเริ่มทำให้คลายความกังวลลงได้บ้าง ส่งผลให้ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 เริ่มมีการเปิดธุรกิจหรือกิจการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมกลับมามีแนวโน้มฟื้นตัว

ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นเร็วในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ โดยกลับมาอยู่ในระดับ 1,400 จุดได้อีกครั้ง จากที่เคยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีในวันที่ 19 มีนาคม ที่ 1,044.19 จุด โดยผลตอบแทนรวมดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR) ตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึง 10 มิถุนายน อยู่ที่ 37.2%

ทางด้านผลตอบแทนกองทุนรวมไทยในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีผลตอบแทนที่ผันผวนมากตามทิศทางตลาดหุ้น ในบางกองทุนมีผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่ต้นปีมากถึง -40% แต่ปัจจุบันมีการฟื้นตัวจากช่วงเดือนมีนาคมถึง 50% โดยภาพรวมกองทุนรวมหุ้นไทย (ไม่รวมกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม) มีผลตอบแทนฟื้นตัวจากเดือนมีนาคมสูงถึง 11%-52% ซึ่งมีทั้งกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) หรือกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (Equity Small/Mid-Cap)

20 อันดับกองทุนหุ้นไทยผลตอบแทนฟื้นตัวสูงสุด (19 มีนาคม-10 มิถุนายน 2020)

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2020

นอกจากกองทุนหุ้นไทยทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวแล้ว มอร์นิ่งสตาร์ยังมีกลุ่มกองทุนหมวดอุตสาหกรรม (TH Sector Focus Equity) โดยเป็นการรวมกองทุนที่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นกองทุนที่ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นพลังงาน หรือธนาคาร เป็นต้น โดยในภาพรวมกองทุนกลุ่มนี้มีกองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีผลตอบแทนฟื้นตัวได้โดดเด่นถึง 50% ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนหุ้นอื่น ๆ เนื่องจากมีการกระจุกตัวในธุรกิจใด ๆ เป็นหลัก หากมีปัจจัยที่กระทบกับธุรกิจนั้นเป็นการเฉพาะก็อาจส่งผลให้การลงทุนมีผลขาดทุนได้มาก นักลงทุนจึงควรระมัดระวังและทำความเข้าใจก่อนการลงทุนในกองทุนกลุ่มนี้

5 อันดับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมผลตอบแทนสูงสุด

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2020

แม้ในภาพรวมผลตอบแทนกองทุนหุ้นไทยจะฟื้นตัวขึ้นมามาก แต่ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังไม่ฟื้นตัวไปจนถึงระดับเดิมในช่วงต้นปีหรือก่อนช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้กองทุนส่วนใหญ่ยังมีผลตอบแทนสะสมช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันติดลบ หากมีการวางแผนการลงทุนที่โดยคำนึงระยะเวลาการลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมก็ยังถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้

 

About Author

Morningstar