สร้างพอร์ตการลงทุนกับมอร์นิ่งสตาร์

จากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนกันไป วันนี้ทางมอร์นิ่งสตาร์มีวิธีสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างง่าย ๆ เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูลการลงทุนของตัวเองกันค่ะ

Morningstar 01/07/2563

การใช้บริการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นบริการจากทาง www.morningstarthailand.com เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแค่นักลงทุนเป็นสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์โดยคลิกที่มุมขวาบนของหน้าหลักที่ “สมัครสมาชิก” เมื่อสมัครแล้วให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบก็จะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนได้ทันที

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้นักลงทุนเลือกที่ “พอร์ตโฟลิโอ” ในหน้าหลักเพื่อเข้าสู่เมนูเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ

2020 06 29 1821 port click

หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าแรกของเมนูพอร์ตโฟลิโอ โดยคลิกที่ “สร้างพอร์ตโฟลิโอ” เพื่อเริ่มต้นสร้างพอร์ต

 2020 06 29 1824 build 1

ขั้นต่อไปจะเป็นการเริ่มต้นสร้างพอร์ตโดยให้นักลงทุนตั้งชื่อพอร์ต สกุลเงิน และเลือกประเภทพอร์ต โดยเราจะเริ่มสร้างพอร์ตประเภท Transaction Portfolio ที่จะสามารถใส่รายละเอียดการซื้อขายเพื่อแสดงกำไร-ขาดทุนของพอร์ตการลงทุนได้ จากนั้นกด “ถัดไป”

 2020 06 29 1825 port set

จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่หน้าพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะรวมรายละเอียดการลงทุน เช่นชื่อกองทุน รายการซื้อ-ขาย จำนวนหน่วยลงทุนของรายการนั้น วันที่ของรายการ จากตัวอย่างในวันนี้เป็นการสร้างพอร์ตใหม่จึงยังไม่มีรายการใดในพอร์ต
นักลงทุนสามารถใส่ข้อมูลการลงทุนบริเวณด้านล่างของหน้าจอโดยคลิกที่แว่นขยายเพื่อหากองทุนที่ต้องการ ซึ่งอาจเลือกตามประเภทกองทุนแบ่งตามมอร์นิ่งสตาร์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น จากนั้นใส่ข้อมูลจำนวนหน่วยลงทุนและวันที่ทำรายการ ซึ่งนักลงทุนสามารถหาข้อมูลนี้ได้จากรายงานการลงทุนที่ได้รับจากตัวแทนขาย (ไม่จำเป็นต้องใส่จำนวนเงินลงทุนจริง เนื่องจากมอร์นิ่งสตาร์จะคำนวณมูลค่าการลงทุนให้จากของข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนในวันนั้นตามข้อมูลในระบบ) เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วคลิก Add และหลังจากที่ใส่ข้อมูลกองทุนที่ต้องการแล้วคลิกที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลพอร์ต เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะสามารถดูข้อมูลพอร์ตในแต่ละมิติได้โดยคลิกที่ “เอกซเรย์กองทุน”

 2020 06 29 1827 port input

2020 06 29 1827 port input 2

ในหน้าแรกจะเป็นการแสดงภาพรวมพอร์ตหรือ “Overview” โดยในส่วนแรกจะเป็นสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทตามที่เคยพูดถึงในบทความที่แล้ว (ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนรอบครึ่งปี) 

 2020 06 30 1551 overview

นอกจากภาพรวมแล้วยังมีเมนูอื่นให้นักลงทุนได้เลือกดูพอร์ตการลงทุนในแต่ละด้าน ยกตัวอย่างเช่น 

- Asset Allocation จะเป็นการดูพอร์ตการลงทุนในเชิงลึกว่าแต่ละกองทุนมีการลงทุนอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนในกองทุนผสมที่อาจไม่ทราบว่ากองทุนนั้นมีการแบ่งลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่างไร

- Stock style จะทำให้นักลงทุนเห็นภาพรวมว่าพอร์ตมีการลงทุนในหุ้นประเภทใด ขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก เน้นที่หุ้นมูลค่าหรือหุ้นที่มีการเติบโต ในสัดส่วนเท่าไหร่

- Stock sectors เป็นการแสดงว่าพอร์ตโฟลิโอมีการลงทุนที่กระจุกตัวในธุรกิจใดหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของพอร์ตได้อีกทางหนึ่ง

- World regions สำหรับผู้ที่ลงทุนต่างประเทศเช่นกลุ่ม Global Equity อาจยังไม่ทราบว่ากองทุนต่างประเทศในพอร์ตของเรานั้นลงทุนในประเทศใด ซึ่งในหน้านี้จะช่วยหาคำตอบให้นักลงทุนได้ทั้งในภาพรวมพอร์ตและรายกองทุน

 200630 Menu dropdown

และนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเมนู “พอร์ตโฟลิโอ” ในเว็บไซต์ www.morningstarthailand.com นะคะ ทางมอร์นิ่งสตาร์หวังว่านักลงทุนจะลองพิจารณานำไปใช้เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดพอร์ตการลงทุนมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนได้อนาคตนะคะ

About Author

Morningstar