ความหมายของคะแนนด้าน ESG ของกองทุน

ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงรูปแบบกองทุนยั่งยืนแบบต่าง ๆ กันไปแล้ว วันนี้เราจะดูกันต่อที่คะแนนด้าน ESG ของแต่ละกองทุนว่ามีความหมายว่าอย่างไรกันค่ะ

Morningstar 23/07/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Sustainability Rating เป็นเรตติ้งที่ช่วยให้นักลงทุนทราบว่ากองทุนมีการลงทุนที่มีความเสี่ยง ESG มากน้อยเพียงใด ซึ่งอยู่ในรูปแบบของลูกโลก (Globe rating) โดยแบ่งเป็น 1 globe ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงสุด ไล่ไปจนถึงระดับ 5 globe ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบว่ากองทุนรวมกองใดมีคะแนน globe rating ระดับใด สามารถเข้าไปได้ที่หน้า “กองทุนยั่งยืน” ซึ่งจะปรากฏรายชื่อกองทุนที่ได้คะแนน globe rating ในระดับ 5 globe เป็นหน้าเริ่มต้น โดยนักลงทุนสามารถเลือกโดยใช้ตัวกรองด้านบนได้เช่น เลือกจาก บลจ. หรือเปลี่ยนจาก 5 globe เป็นระดับที่ได้คะแนนน้อยกว่าก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยการคลิกชื่อกองทุนจากหน้านี้จะนำไปสู่หน้าภาพรวมของกองทุนนั้น ๆ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนเช่น ผลตอบแทนย้อนหลัง กลุ่มกองทุน หรือ NAV เป็นต้น

ในส่วนถัดมาจะเป็นข้อมูลด้านความยั่งยืนหรือ “Sustainability” โดยในตัวอย่างนี้จะเป็นกองทุนที่มี Sustainability Rating ระดับ 5 globe ซึ่งหมายถึงกองทุนมีการลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยง ESG ต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกัน ต่อมาที่แถบสีฟ้าจะเป็นส่วนของ Global Category Percent Rank ซึ่งหมายถึง กองทุนนี้อยู่ที่อันดับใดเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันหากมี 1,000 กองทุนในการเทียบ

(Global Category คือกลุ่มกองทุนที่รวบรวมกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนคล้ายกันทั่วโลกไว้ในกลุ่มเดียวกัน เช่น กองทุนหุ้นไทยในกลุ่ม Equity Large-Cap หรือ Equity Small/Mid-Cap จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกองทุนหุ้นไทยของบลจ. ต่างชาติที่เปิดขายในต่างประเทศ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Thailand Equity)

2020 07 23 glo Cat percentrank TH web

ต่อมาที่ 2 แถบล่างเป็นการแสดงคะแนน Historical Sustainability Score และ Current Sustainability Score ซึ่งเป็นคะแนนของกองทุนที่ใช้เปรียบเทียบกับกองทุนอื่น ๆ ในกลุ่ม Global Category เดียวกัน

Historical Sustainability Score คือคะแนนความยั่งยืนของกองทุนที่คิดย้อนหลัง 12 เดือน โดยจะให้น้ำหนักในพอร์ตล่าสุดมากที่สุดไล่ไปจนถึงพอร์ตเก่าที่สุดจะมีน้ำหนักต่ำที่สุด ในขณะที่ Current Sustainability Score คือคะแนนความยั่งยืนของกองทุนในเดือนล่าสุด โดยทั้ง 2 แถบนี้จะมีเส้นประที่จะบอกถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนทราบว่ากองทุนนั้น ๆ มีคะแนนดีกว่าหรือแย่กว่าเทียบกับค่าเฉลี่ย คะแนนทั้งสองจะแสดงถึงความเสี่ยง ESG ซึ่งหมายความว่ายิ่งต่ำยิ่งดีนั่นเอง

2020 07 16 17 22 39 historical score

ถัดไปจะเป็นส่วนของ ESG Pillars ของกองทุน โดยคิดจากคะแนนของด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของแต่ละบริษัทที่กองทุนถืออยู่ ถ่วงด้วยน้ำหนักตามสัดส่วนในพอร์ตเพื่อคิดเป็นคะแนน E, S และ G ของกองทุน ซึ่งจะมีระดับคะแนนบอกให้ทราบว่าอยู่ในระดับใดเช่น Average, Above Average ดังตัวอย่าง คะแนนของแต่ละ Pillar จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 แต่โดยปกติแล้วจะมีค่า 0 ถึง 25 

2020 07 16 17 23 07 ESG pillars TH web

เมื่อได้ทราบถึงความหมายของคะแนนด้าน ESG ของกองทุนกันไปแล้ว ทางมอร์นิ่งสตาร์หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือพิจารณากองทุนยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะ โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามีกองทุนรวมในประเทศไทยได้รับการจัด Morningstar Sustainability Rating รวม 815 กองทุน ซึ่งมีกองทุนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่หน้า “กองทุนยั่งยืน” เพื่อตรวจสอบดูว่ามีกองทุนใดได้เรตติ้งในระดับใด 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar