มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2021

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2021 โดยมีทั้งหมด 8 รางวัลในปีนี้

Morningstar 31/03/2564

FA

กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 มีนาคม 2021 มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2021

งานมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2020 และในระยะยาว มอร์นิ่งสตาร์จะคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานระยะ 1, 3, 5 ปีของกองทุนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง

Nick Cheung, Chief Executive Officer ของ Morningstar Asia Limited กล่าวว่า “ความผันผวนของตลาดที่เป็นผลจากสถานการณ์โรคระบาดในปี 2020 เป็นการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการมีวินัยในการลงทุนตามแผนระยะยาว ผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ดประจำปี 2021 มีความโดดเด่นทั้งด้านความสามารถสร้างผลตอบแทนได้ยอดเยี่ยมในระยะยาวและคำนึงถึงประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ เราขอชื่นชมผู้ชนะรางวัลในความสำเร็จนี้”

Wing Chan, Morningstar’s Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia, กล่าวว่า “หลังจากตลาดมีผลตอบแทนที่โดดเด่น ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มมีการ price in การฟื้นตัวมากขึ้นในปีนี้ นักลงทุนควรให้ความสนใจกับมูลค่าทรัพย์สินที่อาจมีความตึงตัวและความเสี่ยงที่ตลาดจะย่อตัวลงท่ามกลางระดับ risk appetite ที่ปรับตัวขึ้นมา ผู้ชนะรางวัลในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน”

กองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2021 มีดังนี้

ประเภทกองทุน - กองทุนที่ได้รับรางวัล:

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ - กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก - กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว - กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น - กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน - กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม:

ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

About Author

Morningstar