Awards Winner – Equity Large Cap

Morningstar Awards 2021 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน

Morningstar 31/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

FA 2021

 

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนประสบความสำเร็จท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดในปี 2020

คำตอบ  ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดในปี 2020 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในวงกว้างและทำให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนอย่างมาก ทางผู้จัดการกองทุนได้ยึดหลักการลงทุนแบบ Active โดยมีการประเมินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ในเชิงลึกที่แม่นยำในหุ้นรายตัว (Stock selection) ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อหาจังหวะในการเข้าลงทุนซื้อขายทำกำไรในช่วงวิกฤต ทั้งนี้แนวทางการเลือกหุ้นที่ลงทุนจะพิจารณาดูจากผลตอบแทนที่คาดหวังควบคู่ไปกับความเสี่ยงในการลงทุนเป็นหลัก โดยคำนึงถึง Upside และ Downside ในเชิง Valuation ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เช่น ในช่วงที่เกิดโรคระบาด การประเมิน Valuation ที่เหมาะสมของหุ้นแต่ละตัว อาจต้องอาศัยหลายปัจจัยที่พิจารณา เช่น อาจต้องพิจารณาลงทุนโดยดูการเติบโตของกำไรภายหลังที่สถานการณ์กลับมาเป็นปกติหรืออาจเปลี่ยนวิธี Valuation เนื่องจากหุ้นบางตัวอาจประสบภาวะขาดทุนชั่วคราวจากผลกระทบจากสถานการณ์ lockdown เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการใช้กลยุทธ์การจับจังหวะการลงทุน (Tactical Asset Allocation) เพิ่มขึ้น พร้อมกับการทำ Asset Allocation โดยพิจารณาเพิ่มหรือลดการถือครองเงินสดเพื่อจับจังหวะในการเข้าซื้อขายในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทบทวนพอร์ตการลงทุนอยู่เสมอว่าเป็นไปตามแผนการลงทุนที่วางไว้หรือไม่ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ถ้ามีปัจจัยใหม่ที่เข้ามากระทบต่อตลาดเป็นระยะๆ

คำถาม ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลให้กองทุนนี้ประสบความสำเร็จ

คำตอบ  บลจ. กสิกรไทย เน้นการทำงานเป็นทีม มีระบบ Database เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีมงาน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ยังการทำ Research ด้วยตัวเองของผู้จัดการกองทุน โดยมีการแบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ รวมถึงการดูภาพใหญ่ด้านเศรษฐกิจมหภาค ทำให้สามารถทำ Asset Allocation ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง การวิเคราะห์คัดกรองหลักทรัพย์ที่ลงทุนในเชิงลึก การติดตามอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีวินัยของผู้จัดการกองทุนทำให้มีความมั่นใจในการให้น้ำหนักการลงทุนและผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว

คำถาม ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และประเมินว่าตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่จะมีทิศทางเป็นอย่างไรเทียบกับปี 2020

คำตอบ  เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มค่อยๆปรับฟื้นตัวดีขึ้นจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายลงและการทยอยแจกจ่ายวัคซีนทั่วโลก ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มทยอยกลับมา โดยทาง บลจ.กสิกรไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จากการเริ่มเปิดเดินทางระหว่างประเทศได้หลังจากที่มี Vaccine Visa ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากทางภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทางภาครัฐฯ ที่มีการเร่งเบิกจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวขึ้นดีกว่าปีที่แล้วได้ จากแนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งมาจากฐานกำไรที่ต่ำในปีที่แล้ว และสภาพคล่องในระบบมีอยู่ในระดับสูงจากการดำเนินนโยบายทั้งการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ทาง บลจ. กสิกรไทยให้เป้าหมายดัชนีปลายปี 2564 ที่ 1600 จุด ในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่คาดว่าจะมีการปรับตัวได้ดี จากปัจจัยสนับสนุนทั้งทางด้านผลกำไรที่ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ระดับ Valuation ที่ซื้อขายในปัจจุบันยังไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับในอดีต รวมถึงอาจได้รับประโยชน์โดยตรงจากเงินลงทุนของต่างชาติที่มีโอกาสไหลเข้าจากทิศทางของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

คำถาม ท่านมองว่าปีนี้กองทุนของท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ให้ต่างออกไปจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร

คำตอบ  ผู้จัดการลงทุนยังคงเน้นการบริหารแบบ Active และเน้นการคัดเลือกหุ้น (Stock selection) ที่ผลการดำเนินงานมีที่ดี มีความสามารถในการแข่งขันที่จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งมี Valuation ที่เหมาะสมจากการพิจารณาในทุกมิติ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการติดตามและประเมินพอร์ตการลงทุนอยู่เสมอว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงมีการพิจารณาถึงปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามากระทบอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ทั้งนี้ยังมีการทำ Tactical Asset allocation เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดในบางเวลาและการเข้าจับจังหวะซื้อขายทำกำไรในระดับราคาที่เหมาะสม

คำถาม ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนหุ้นขนาดใหญ่

คำตอบ  คาดว่าลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มีความสามารถในการทำกำไรที่จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอ และค่อนข้างมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงสามารถข้ามผ่านวิกฤตต่างๆได้ อีกทั้งการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่จะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar