บทสัมภาษณ์ Award Winners : Category Awards

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับแต่ละกองทุนในกลุ่มรางวัล Category Awards ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 31/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

FA 2021

Morningstar Awards 2021 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน

Fund name: K Strategic Trading Equity Fund

Fund code: K-STEQ

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: K Strategic Trading Equity Fund 

Morningstar Awards 2021 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/ Mid-Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A

Fund name: TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class A

Fund Code: TISCOMS-A

Morningstar Rating: 3 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class A 

Morningstar Awards 2021 กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

Fund name: K Fixed Income Fund

Fund Code: K-FIXED

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: K Fixed Income Fund 

Morningstar Awards 2021 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Fund name: Principal Core Fixed Income Auto Redemption Class

Fund Code: PRINCIPAL iFIXED-R

Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Principal Core Fixed Income Auto Redemption Class 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar