กองทุน SSF, LTF, RMF

กองทุนเพื่อการออม (SSF) ถือว่ายังค่อนข้างเงียบเหงาในไตรมาสแรก เนื่องจากยังเป็นช่วงต้นปีที่มักจะไม่ค่อยมีเงินไหลเข้ากองทุนลดหย่อนภาษี กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 8% จากสิ้นปี 2020 กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.5 แสนล้านบาท สูงกว่าสิ้นปีที่แล้ว 4.2% 

Morningstar 19/04/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนเพื่อการออม (SSF) ถือว่ายังค่อนข้างเงียบเหงาในไตรมาสแรก เนื่องจากยังเป็นช่วงต้นปีที่มักจะไม่ค่อยมีเงินไหลเข้ากองทุนลดหย่อนภาษี ทำให้มีเงินไหลเข้าสุทธิเพียงเดือนละราว 200 กว่าล้านบาท รวมเงินไหลเข้าสุทธิของไตรมาสแรกที่ 890 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 2.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% จากสิ้นปี 2020

ssf

กองทุนกลุ่ม Equity Large-Cap มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากระดับ 9 พันล้านบาท ไปอยู่ที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 12.3% ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการลงทุนที่สูงขึ้น โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 11.9% ทั้งนี้ในรอบ 3เดือนที่ผ่านมามีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิเพียง 141 ล้านบาท  

กลุ่ม Global Equity เป็นกลุ่มกองทุนที่มีเงินไหลเข้าสุทธิมากที่สุดรวม 440 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมที่ราว 4.4 พันล้านบาท เติบโต 8.4% จากไตรมาสก่อนหน้า ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกเล็กน้อยที่ 0.4% โดยมีบางกองทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากกว่า 3%   

ในภาพของส่วนแบ่งตลาดนั้นยังไม่ต่างจากเดิมมากนัก บลจ. กสิกรไทยยังมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 24% ด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 5.8 พันล้านบาท ตามมาด้วย บลจ. ไทยพาณิชย์ 23% และ บลจ.บัวหลวง 18% รวม 3 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาด 64%

ssf flow

กองทุน LTF และ RMF

กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 8% จากสิ้นปี 2020 สะท้อนมูลค่าการลงทุนที่ปรับตัวขึ้นตาม SET Index ที่ฟื้นตัว มูลค่าเงินไหลออกสุทธิล่าสุด 6.5 พันล้านบาท น้อยกว่าไตรมาสแรกของปีที่แล้วเล็กน้อยที่เกือบ 7 พันล้านบาท ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยังไม่มีเม็ดเงินก้อนใหม่ที่ครบอายุถือครอง โดยในปีนี้เม็ดเงินที่ขายคืนโดยไม่ผิดเงื่อนไขคือเม็ดเงินที่ลงทุนตั้งแต่ปี 2015 ครบอายุถือครองมาตั้งแต่ปี 2019 ทำให้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 มีเงินไหลออกสุทธิ 1.0 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดีในจำนวนกองทุน LTF ทั้งหมด 93 กองทุนนั้น มีบางกองทุนที่มีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิที่เกิดจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกอง LTF กองทุนอื่น เช่น กองทุน ASP-SMELTF-T จาก บลจ. Asset Plus, KMSLTF-C(L) จาก บลจ. กสิกรไทย แล KFLTFDBM-D จากบลจ.กรุงศรี เป็นต้น การสับเปลี่ยนเข้านั้นเกิดจากหลายกองทุนไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหรือเก็บเฉพาะส่วนการสับเปลี่ยนขาออก โดยกองทุนที่มีมูลค่าสับเปลี่ยนเข้าส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือต่ำกว่า 1 พันล้านบาท และมักจะเป็นกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่สร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างสูง

ltf

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.5 แสนล้านบาท สูงกว่าสิ้นปีที่แล้ว 4.2% การเติบโตมีส่วนสำคัญจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทย ในขณะที่มีเม็ดเงินไหลออกสุทธิเพียงเล็กน้อยที่ 88 ล้านบาท มูลค่ากองทุน RMF ชนิดตราสารทุนอยู่ที่ 1.8 แสนล้านบาท สูงขึ้น 9.2% จากไตรมาสก่อนหน้า และเป็นเพียงสินทรัพย์ประเภทเดียวของกองทุน RMF ที่มีเม็ดเงินไหลเข้ารวม 3.2 พันล้านบาท และในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมามีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.1% รอบ 1 ปีสูงถึง 43.0%

ltf flow

ltf rmf return

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar