10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.65 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.9% จากสิ้นปีที่แล้ว เงินไหลเข้าสุทธิสะสม 10 เดือนรวม 7.0 พันล้านบาท 

Morningstar 05/11/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.65 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.9% จากสิ้นปีที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของกองทุน RMF ที่เป็นกองทุนตราสารทุน เม็ดเงินที่ไหลเข้ากองทุน RMF ยังคงสูงกว่าปีที่แล้ว โดยมีที่มาจากเม็ดเงินการลงทุนกองทุนต่างประเทศที่กำลังเติบโต มีเงินไหลเข้าสุทธิสะสม 10 เดือนรวม 7.0 พันล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มูลค่าเกือบ 6 พันล้านบาท

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

rmf eq 1Y 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

rmf eq 3Y 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

rmf eq 5y 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

rmf eq 10Y 

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar