กองทุน RMF - ธันวาคม 2021

กองทุนรวม RMF มีแนวโน้มของการเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และยังมีเม็ดเงินไหลเข้าสะสมสูงกว่าปีที่แล้ว

Morningstar 27/12/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนรวม RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.5 แสนล้านบาท เป็นแนวโน้มของการเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และยังมีเม็ดเงินไหลเข้าสะสมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยล่าสุดรวมอยู่ที่ระดับ 2 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2021) เทียบกับทั้งปีที่แล้วราว 3.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังเหลือเวลาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่ปกติจะเป็นช่วงที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดของปี ทั้งนี้ในสัปดาห์สุดท้ายของปีที่แล้วมีเงินไหลเข้าสุทธิรวมมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท

จากภาพด้านล่างแสดงเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิรอบ 11 เดือนแรกที่เงินไหลเข้าในปีนี้เร่งตัวขึ้นสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา และในช่วงธันวาคมปีนี้มีเงินไหลเข้าสะสมสูงกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ต้นเดือน ทำให้เป็นไปได้สูงว่าในเดือนธันวาคมปีนี้จะมีเงินไหลเข้ากองทุน RMF มากกว่าปีที่แล้ว

flow

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

1y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

3y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

5y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

10Y

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2021

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar