Awards Winner – Retirement Mutual Fund – Equity

Morningstar Awards 2022 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity) ได้แก่ กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Morningstar 29/03/2565
Facebook Twitter LinkedIn

awards

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนประสบความสำเร็จท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดในปี 2021

 • สถานการณ์ COVID ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่นำไปสู่การเติบโตในหลายด้าน โดยกองทุนมีการลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หุ้นแฟชั่นออนไลน์ รวมถึงหุ้นชั้นนำที่มีรายได้จากทั่วโลก และมีแนวโน้มเติบโตสูง ได้แก่ SAP, Novo Nordisk, Infineon, LVMH เป็นต้น
 • ผู้จัดการกองทุนหลักคัดเลือกหุ้น Quality Growth โดยให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีอำนาจในการตั้งราคา สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาด มีการลงทุนเพิ่ม งบการเงินมีพัฒนาการที่ดี ตลอดจนมุมมองและกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ดี หลีกเลี่ยงหุ้นเก็งกำไรจาก Story การเติบโตสูง

ท่านคิดว่ากองทุนของท่านมีความโดดเด่นและแตกต่างจากกองทุนหุ้นยุโรปกองอื่นอย่างไร

 • กองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth ลงทุนในหุ้นยุโรปขนาดใหญ่ ด้วยกลยุทธ์แบบ Bottom-up คัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต (Structural Growth) คุณภาพ (Quality) และมูลค่าของบริษัทที่เหมาะสม (Valuation) จำนวน 50-70 หลักทรัพย์
 • การให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปในปีนี้

 • ธนาคารกลางยุโรปได้ตระหนักถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ได้ส่งสัญญาณว่าจะไม่เร่งรีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป ซึ่งอาจจะกระทบการฟื้นตัวของยุโรปได้ อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของหุ้นกลุ่มเติบโต แต่ในระยะยาวตลาดจะให้ความสำคัญกับผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

นอกจากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยแล้ว ท่านมองว่าปัจจัยอื่นใดที่จะมีผลต่อการลงทุนหุ้นยุโรปบ้าง เช่น geopolitical risk, ประเด็นห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก หรือการเติบโตของการลงทุนอย่างยั่งยืนในทวีปยุโรป

 • Geopolitical risk การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส สามารถสร้างความผันผวนระยะสั้น จากความกังวลเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย
 • ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน สร้างความผันผวนแก่ตลาดในวงกว้าง และกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
 • การใช้จ่ายภายใต้โครงการ EU NextGen Fund จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศในระยะยาว
 • ปัญหาห่วงโซ่อุปทานไม่ได้สร้างแรงกดดันสำหรับยุโรปมากนัก เนื่องจากบริษัทสามารถตั้งราคาเพื่อรักษา margin ได้

ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนตราสารทุนสำหรับการลงทุนเพื่อการเกษียณ

 • กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพเติบโตของยุโรป และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นได้
 • กองทุนยุโรปให้ความสำคัญกับ ESG เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงยุโรปจะได้รับประโยชน์จาก EU NextGen Fund เป็นเวลาหลายปีในอนาคต

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar