10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2022

Morningstar 06/10/2565
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2022

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

2

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

4 

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2022

ดูข้อมูลกองทุน RMF - Equity เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zYaus8

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar