การลงทุนอย่างยั่งยืนไตรมาส 4-22

กองทุนยั่งยืนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 15.5% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 5.6% จากไตรมาสก่อนหน้า

Morningstar 17/01/2566
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนยั่งยืนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 15.5% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 5.6% จากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิระดับ 9 ร้อยล้านบาท รวมเป็นเงินไหลเข้าสุทธิทั้งปีระดับ 3 ร้อยล้านบาท โดยมีกลุ่ม Global Equity มีเงินไหลเข้าสูงสุด 3 พันล้านบาท ทำให้กองทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักของการลงทุนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

17

จากมูลค่าทรัพย์สินกองทุนยั่งยืน 5.2 หมื่นล้านบาท เกือบทั้งหมดหรือ 99% ของมูลค่าดังกล่าวมีการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating™ และพบว่ากองทุนส่วนใหญ่หรือราว 74% ของมูลค่าทั้งหมดถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Average (3 globes) หรือสูงกว่า หรือหมายความว่ากองทุนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนลักษณะเดียวกันทั่วโลก

18

บลจ.กสิกรไทยมีการลงทุนในกลุ่มการลงทุนอย่างยั่งยืนมากที่สุด คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 1.7 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นมูลค่าของกองทุน K Positive Change Equity-A(A) ซึ่งมึ Morningstar Sustainability Rating™ อยู่ที่ระดับ Average (3 globes) ในขณะที่บลจ. อันดับรองลงมาได้แก่ บลจ.อีสท์สปริง บลจ.บัวหลวง และบลจ.ยูโอบี มีกองทุนยั่งยืนขนาดใหญ่ที่สุดของแต่ละแห่งได้ Morningstar Sustainability Rating™ ระดับสูงสุด หรือ 5 globes

19

ด้านผลตอบแทนการลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลกในปีนี้สะท้อนภาพใกล้เคียงการลงทุนทั่วไปในตลาดคือมีผลตอบแทนติดลบ จากภาพด้านล่างแสดงผลตอบแทนดัชนี Morningstar Global Markets Large-Mid Index ทั้งปีที่ -17.9% ขณะที่ Morningstar Global Markets Sustainability Index อยู่ที่ -18.3% และ Morningstar Global Markets Sustainability Leaders Index ที่ -26.0%

ดัชนี Morningstar Global Markets Sustainability Leaders Index เป็นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ทั่วโลกที่มีความเสี่ยง ESG ต่ำที่สุดราว 100 บริษัท และมีการ overweight ในหุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยี รวมทั้ง underweight กลุ่มพลังงาน จึงทำให้บรรยากาศการลงทุนในปีที่ผ่านมานี้ไม่เป็นผลดีต่อดัชนีดังกล่าวเท่าใดนัก ขณะที่ Morningstar Global Markets Sustainability Index และ Morningstar Global Markets Large-Mid Index มีการลงทุนคล้ายกัน แต่ต่างกันจากการนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นส่วนเสริม ทำให้มีผลตอบแทนค่อนข้างใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดีดัชนีที่ใช้ปัจจัยความยั่งยืนทั้ง 2 ดัชนีสามารถ outperform ได้ในช่วงตลาดฟื้นตัวเช่นใน 3 เดือนที่ผ่านมา หรือแม้แต่ในภาพระยะ 3 ปีขึ้นไป

20

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar