ผลกระทบจากเหตุการณ์ Silicon Valley Bank

สถานการณ์ SVB Financial Group (SIVB) นั้นทำให้หลายภาคส่วนกังวลถึงผลกระทบในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในแง่ของกองทุนรวมนั้นส่งผลให้กองทุน ETF หลายกองที่ผลตอบแทนติดลบ

Morningstar 13/03/2566
Facebook Twitter LinkedIn

สถานการณ์ SVB Financial Group (SIVB) นั้นทำให้หลายภาคส่วนกังวลถึงผลกระทบในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในแง่ของกองทุนรวมนั้นส่งผลให้กองทุน ETF หลายกองที่ผลตอบแทนติดลบ ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากคือกลุ่มการเงิน เช่น การลงทุนในหุ้น regional bank อย่างไรก็ดีกองทุนที่กระจายการลงทุนในกลุ่มการเงิน รวมทั้งกองทุนที่กระจายการลงทุนหลายอุตสาหกรรมก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย

1

2

จากตารางแสดงด้านบนแสดงให้เห็นว่า SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) นั้นมีผลตอบแทน -8.2% ในวันที่ 9 มีนาคม หรือสะสมในรอบ 1 ปี -22.5% โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมากองทุน ETF ดังกล่าวถือหุ้น Silicon Valley Bank สูงสุดในพอร์ตที่ 2.3% นอกจากนี้การลงทุนสูงสุดในอันดับต้น ๆ ของกองทุนนี้ก็ปรับตัวลงไปด้วยเช่นกัน ด้านกองทุน Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) ซึ่งเป็นกองทุนกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ติดลบ 4.1% ในวันเดียวกัน

3

กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมเช่น SPDR S&P 500 ETF (SPY) หรือ Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) แม้จะมีสัดส่วนในธนาคารดังกล่าวเล็กน้อย แต่ก็ได้รับผลกระทบจากกลุ่มการเงินที่ปรับตัวลงในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมาและกลุ่มธนาคารยังคงลงต่อเนื่องในวันศุกร์ที่ผ่านมา

เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลต่อกองทุนรวมในไทยบางกองทุนเช่นกัน โดยเฉพาะกองทุนที่ลงทุนไปยังกลุ่มการเงินในต่างประเทศ ซึ่งตารางด้านล่างแสดงผลตอบแทนช่วง 2 วันทำการล่าสุดของกองทุนกลุ่มการเงินที่มีกองทุนไทยไปลงทุน จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนใน SIVB ไม่มากนัก แต่ผลตอบแทนที่ติดลบนั้นมีส่วนมาจาก sentiment ของกลุ่มการเงินโดยรวม โดยในช่วงเวลาเดียวกันดัชนี Morningstar US Financial Services Index อยู่ที่ -5.8%

(ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทั่วไปเช่นกรณี BGF World Financials นั้นอาจไม่แสดงภาพการลงทุนในปัจจุบันอันเกิดข้อมูลพอร์ตที่เป็นไปตามรอบการรายงาน หรือหมายความว่ากองทุนอาจไม่ได้ถือหุ้นธนาคารดังกล่าวก่อนเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นได้)

4

จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ทำให้เกิดความกังวลทั้งผู้ลงทุนและผู้ฝากเงินในธนาคารจนทำให้ภาครัฐต้องเข้าช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ลุกลามบานปลาย ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐคำนึงถึงในการพิจารณาปรับดอกเบี้ยในรอบถัดไป ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในช่วงนี้ โดยเฉพาะการลงทุนที่มีการกระจุกตัว หรือยังมีความผันผวนสูงจากเหตุการณ์ดังกล่าว

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
SVB Financial Group0.05 USD-16.67

About Author

Morningstar  Morningstar