ลงทุนกอง Thematic funds ดีจริงหรือ

การลงทุนแบบ Thematic funds คือการลงทุนที่แตกต่างจากกองทุนทั่วๆไป โดยอาจกระจายในหลายๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องตาม Theme การลงทุน เช่น 

Morningstar 14/06/2566
Facebook Twitter LinkedIn

การลงทุนแบบ Thematic funds คือการลงทุนที่แตกต่างจากกองทุนทั่วๆไป โดยอาจกระจายในหลายๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องตาม Theme การลงทุน เช่น กองทุนที่เน้นลงทุนตามกระแส Space economy, Genomics, Cybersecurity เป็นต้น ซึ่งการลงทุนตาม Theme การลงทุนแบบ Thematic funds นั้นดีจริงสำหรับนักลงทุนหรือไม่ เนื่องจากปกติมักจะเก็บค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงกว่ากองทุนทั่วๆไป

ในปี 2021 นั้นกระแสกองทุนแบบ Thematic funds นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วมาก โดยสัดส่วนของ Thematic funds เมื่อเทียบกับ U.S. equity-fund assets ทั้งหมดนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว หรือมี Market share เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.64% ของมูลค่าอุตสาหกรรมกองทุน โดยในช่วงเวลาเพียง 6 เดือน สิ้นสุด ก.พ. 21 มีเงินไหลเข้ากอง Thematic มากถึง 64 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

 

 

Market Share Nearly Tripled

(Percentage of U.S. Equity-Fund Assets)

1

กระแส ARK

อย่างไรก็ดี เม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในกอง Thematic นั้น พบว่าส่วนใหญ่เกือบครึ่งนึงนั้นไหลไปอยู่ที่กองทุน ARK ของ Cathie Wood ซึ่งมีมูลค่ากองทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันในช่วงดังกล่าว ดังนั้นหากไม่รวมเม็ดเงินที่ไหลเข้ากอง ARK นั้นจะพบว่าภาพ Thematic funds โดยรวมมี  Market share เพิ่มขึ้นเป็นเพียง 2 เท่าในช่วงปี 2021 (ไม่ใช่ 3 เท่า) ซึ่ง ARK มีกองประเภทนี้อยู่มากที่ลงทุนตามกระแส Innovation, Genomic Revolution, Next Generation Internet เป็นต้น

Without ARK Funds
(Percentage of U.S. Equity Fund Assets)

2

ผลตอบแทนการลงทุน

ในแง่ผลการดำเนินงานกลุ่ม Thematic funds  ปี 2022 นั้นให้ผลตอบแทนติดลบถึง 30% แย่กว่ากองทั่วไปซึ่งวัดจาก Morningstar US Market Index ที่ติดลบเพียง 10% นอกจากนี้นับตั้งแต่ April 2022 กลุ่ม Thematic funds ก็มีเงินไหลออกอย่างต่อเนื่อง และหากดูผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2017 จะพบว่ากอง Thematic funds ก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่ากองทั่วไปโดยเฉลี่ย ขณะที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่ากองปกติ

Unacceptable Performance
(Annualized Total Return %, January 2017-April 2023)

3

หากดูในช่วงเวลาที่เม็ดเงินไหลเข้าลงทุนใน ARK Innovation ETF ARKK จะพบว่าส่วนใหญ่ไหลเข้าลงทุนในช่วงที่กองนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปมากแล้ว ทำให้โดยสรุปคือผู้ถือหน่วยส่วนใหญ่ต่างก็ขาดทุนมากกว่าได้กำไร

บทสรุปคือกองทุน Thematic นั้นโดยรวมแล้วอาจไม่ได้ดีมากนักสำหรับผู้ลงทุน เนื่องจากเป็นการลงทุนกระจุกอยู่ในกระแสใดกระแสหนึ่งซึ่งอาจเป็นมุมมองการลงทุนที่ผิดพลาดไปก็ได้

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar