กองทุน ESG

ตลาดกองทุน ESG ในประเทศไทย เป็นอย่างไรกันบ้าง

Morningstar 14/11/2566
Facebook Twitter LinkedIn

นับเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุน ที่ทางภาครัฐมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุน Thai ESG Fund เพื่อช่วยพยุงตลาด รวมทั้งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยมีลักษณะคล้ายกองทุน LTF แต่มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG

กองทุน ESG หรือ กองทุนยั่งยืนในประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนในหุ้นไทย จำนวน 22 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 2.5 พันล้านบาท และลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 91 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่  4.3 หมื่นล้านบาท เรียกว่า กว่า 94% ของกองทุน ESG ที่ขายในไทยส่วนใหญ่ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีเงินไหลออกสุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 1.8 พันล้านบาท ปัจจุบันมีเพียง 6 บลจ. เท่านั้นที่มีการออกกองทุน ESG ที่ลงทุนในหุ้นไทย ซึ่งหลังจากนี้เราคงเห็นทุก บลจ. ออกกองทุน ESG กันมากขึ้น

1

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนกองทุนยั่งยืน หรือ กองทุน ESG ทางมอร์นิ่งสตาร์ก็มีตัวช่วยที่เรียกว่า Globe Rating โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูป “โลก” ซึ่งจะเป็นการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยหากกองทุนลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง เมื่อเทียบกับ Peer ในกลุ่มเดียวกัน ก็อาจจะทำให้กองทุนได้รับเรตติ้ง Globe Rating ที่ต่ำไปด้วย โดย Globe Rating มีระดับตั้งแต่ 1-5 (5 Globe คือ มีความเสี่ยงด้าน ESG ต่ำสุด) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลคะแนนความเสี่ยง ESG ของแต่ละบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ประเมินโดยบริษัท Sustainalytics มาใช้ ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในไทยได้รับการประเมินรวมกว่า 170 บริษัท ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

การลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลก

ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลก ยังคงมีเม็ดเงินไหลเข้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิทั้งไตรมาสเพียง 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์

และจากสถานการณ์ความผันผวนในตลาดโลก ก็ทำให้กองทุนเพื่อความยั่งยืนทั่วโลกมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 4.2% อยู่ที่ระดับ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายน โดยกองทุนยั่งยืนของยุโรป ยังมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

1

นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ยังเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ประเด็นเรื่อง Greenwashing  และความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ ทำให้มีกองทุนที่ใส่คำว่า ESG ลงในชื่อกองทุนน้อยลง ในขณะเดียวกัน กลับมีกองทุนจำนวนมากขึ้น ที่กำลังลบคำที่เกี่ยวข้องกับ ESG ออกจากชื่อกองทุนโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการให้คะแนน Globe Rating สำหรับกองทุน ได้ที่ https://bit.ly/40AhEOE

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถดูข้อมูลความเสี่ยง ESG ของแต่ละบริษัททั่วโลก ได้ที่ https://www.sustainalytics.com/esg-ratings

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar