8 แนวโน้มในมุมมองของ Cathie Wood

แม้ในช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนของกองทุน ARK Invest จะไม่ได้ดีมาก 

Morningstar 11/02/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

แม้ในช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนของกองทุน ARK Invest จะไม่ได้ดีมาก (ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานอนาคต) แต่ Cathie Wood ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ ARK Invest ก็ได้ให้แนวคิดสำหรับ Big Ideas 2024 ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ประจำปีไว้ดังนี้

1. AI จะมาช่วยเราทำงาน โดย ARK เชื่อว่า AI เป็นสิ่งที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้ อย่างเช่น GitHub Copilot และ Replit AI ท่ามกลางข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับคุณภาพของแอปพลิเคชัน AI และผลกระทบของโลก Machine learning ที่มีต่องาน

2. Bitcoin ทั้งนี้ Bitcoin เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยกระจายอำนาจจากศูนย์กลางและมีส่วนในการขับเคลื่อนสังคม แม้ว่า Dan Kemp หัวหน้าทีมวิจัยและทีมลงทุน Morningstar ได้เคยเตือนนักลงทุนไว้ว่า “บางทีมูลค่าของสิ่งเหล่านี้อาจมาจากแค่ความนิยมชั่วคราว และเมื่อไหร่ที่ความคลั่งไคล้หมดไปมูลค่าของมันก็อาจหมดไปด้วยเช่นกัน” ขณะที่ ARK เชื่อว่า Bitcoin นั้นมีมูลค่าจากการที่เราเข้าสู่ Digital economy และเห็นว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนสถาบันจำเป็นต้องลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

3. การเข้าสู่โลกเสมือนจริงอย่าง VR และ Metaverse แม้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Meta จะมีการผลิตอุปกรณ์อย่าง Digital headsets ออกมาแล้วแต่ผู้บริโภคก็ยังไม่ได้ให้การตอบรับมากนัก

4. เทคโนโลยีการรักษาโรคที่แม่นยำ เช่นการแก้ไขยีนส์ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคทางพันธุกรรมที่หายากซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาได้ รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย

5. การปฏิวัติเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2030 ไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ ซึ่งรวมไปถึงรถแทกซี่ขับขี่อัตโนมัติ โดย ARK เชื่อว่ายอดขายรถ EV จะเติบโตถึง 33%เฉลี่ยต่อปีไปในอีก 7 ปีจากนี้ ทำให้ยอดขายปัจจุบันที่มีประมาณ 10 ล้านคันเพิ่มขึ้นเป็น 74 ล้านคันได้ในปี 2030 นอกจากนี้ต้นทุน Battery ของรถ EV ก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องส่งผลให้ราคารถ EV ปรับลงไปด้วยซึ่งส่งผลทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและทำให้รถ EV เป็นที่เข้าถึงได้มากขึ้น

6. การเข้ามาแทนที่มนุษย์ในการขับเคลื่อนยานยนต์ของ AI ซึ่ง ARK พบว่า AI สามารถเอาชนะนักบินและคนขับที่เป็นมนุษย์ และเชื่อว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะอนุมัติการดําเนินการด้านดังกล่าวของ AI ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้จาก AI ในการเข้ามาขับเคลื่อนยานพาหนะจะมีมากกว่าการบังคับโดยมนุษย์เนื่องจากการใช้ Data เข้ามาประมวลผล

7. ปฏิวัติการเดินทางโดยจรวด ARK เห็นด้วยกับแนวคิดในการใช้จรวดที่เคยถูกใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเดินทางไปอวกาศให้ถูกลงด้วย อย่างเช่น SpaceX's Falcon 9 ที่ถูกนํามาใช้ซ้ำหลายครั้ง และช่วงแรกของการนํากลับมาใช้ใหม่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์

8. การทำงานร่วมกันระหว่านมนุษย์และหุ่นยนต์ ทั้งนี้ ARK เชื่อว่าการใช้หุ่นยนต์จะเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตเนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานของหุ่นยนต์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพเหนือมนุษย์ได้จริง ขณะที่ต้นทุนของหุ่นยนต์เหล่านี้จะลดลงกว่า 50% หากการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และพบว่ายิ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ก็ยิ่งมากขึ้นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทำให้ ARK เชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำมาทำงานร่วมกับมนุษย์ได้

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar