ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ชนะตลาดหุ้น

หากย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว การลงทุนในกองทุนตราสารทุนเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติ 

Morningstar 05/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

หากย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว การลงทุนในกองทุนตราสารทุนเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งยังมีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่ไม่สูงมากภายใต้การบริหารจัดการโดยมืออาชีพ ทำให้นักลงทุนได้โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงตามการเติบโตของตลาดในช่วงนั้น อย่างไรก็ดีแม้การลงทุนในตราสารทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ แต่ผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ก็ยังให้ผลตอบแทนที่มากกว่าตราสารหนี้ในสหรัฐเนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงกว่า

ในทางปฏิบัติหากดูผลตอบแทนย้อนหลัง 30 ปี ระหว่าง MSCI Emerging Markets Index ซึ่งเป็นดัชนีตราสารทุน กับ Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Index ซึ่งเป็นดัชนีตราสารหนี้ พบว่า Bloomberg’s bond index ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 7.33% ต่อปี ขณะที่ MSCI’s stock index ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ยเพียง 4.58%

1

ทั้งนี้การที่ผลตอบแทนของตราสารหนี้ดีกว่าตลาดหุ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า เนื่องจากตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมในรูปดอลลาร์สหรัฐทำให้ไม่โดนผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและทำให้ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าหุ้นประมาณ 1% นอกจากนี้อาจเป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าส่งผลให้ปริมาณการค้าในตลาดเกิดใหม่ชะลอลง และมีผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่างๆในตลาดหุ้นให้สูงขึ้น

ความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ

จากข้อมูล IMF พบว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่นั้นสูงกว่าเศรษฐกิจในสหรัฐตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดีการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดเกิดใหม่นั้นอาจเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วจึงทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดี ขณะที่ด้านประสิทธิภาพอาจไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นได้ดีมาก

1

การประเมินมูลค่า

ปัญหาอย่างหนึ่งของหุ้นในตลาดเกิดใหม่ที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้สูงได้ คือการถูกตีมูลค่าในระดับต่ำ ทั้งนี้ในปี 1994 หุ้นในตลาดเกิดใหม่มีระดับ PE ratio ที่ประมาณ 16 เท่า ขณะที่ปัจจุบันยังถูกซื้อขายในระดับต่ำกว่าเดิมหรืออยู่ที่ 12 เท่า ส่งผลให้ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา

สาเหตุของตลาดหุ้นที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง

ตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการขาดทุนจากค่าเงิน รวมถึงการถูกให้ PE ในระดับต่ำอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้มีความแตกต่าง ทั้งที่ความเป็นจริงภายใต้การเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงผลตอบแทนจากหุ้นควรจะมากกว่าตราสารหนี้ นอกจากนี้อาจยังมีปัจจัยอื่น เช่น บริษัทต่างๆในประเทศเกิดใหม่มักจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของกำไร ซึ่งจากผลการศึกษาของ McKinsey พบว่าผลตอบแทนจากเงินลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในทวีปอเมริการเหนือนั้นสูงกว่าเงินที่ลงทุนในประเทศเกิดใหม่ถึง 50% รวมไปถึงมีส่วนน้อยในประเทศเกิดใหม่ที่ยังแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในธุรกิจสะท้อนได้จากรายชื่อที่ได้ร่วมอยู่ใน Transparency International’s Corruption Perceptions Index ที่ประเทศในตลาดเกิดใหม่ยังมีอยู่ในดัชนีไม่มาก

มองไปข้างหน้าจากนี้

เนื่องด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า ดังนั้น PE Ratio สำหรับตลาดเกิดใหม่ก็ควรที่จะถูกปรับให้สูงขึ้นได้ รวมไปถึงอัตราการทำกำไรก็ควรที่จะดีขึ้นเช่นกัน และทำให้หลายๆฝ่ายคาดการณ์ว่าตลาดเกิดใหม่ควรจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดในประเทศพัฒนาแล้วได้จากนี้ไป

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar