มอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด ไทยแลนด์ 2024

มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศรายชื่อกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด ฟอร์ อินเวสติ้ง เอ็กเซลเลนซ์ ไทยแลนด์ 2024

Morningstar 14/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มีนาคม 2024 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด ฟอร์ อินเวสติ้ง เอ็กเซลเลนซ์ ไทยแลนด์ 2024 เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทีม Manager Research ของมอร์นิ่งสตาร์เชื่อว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้อย่าง แข็งแกร่งในระยะยาว

Wing Chan, head of manager research, Europe and Asia Pacific, Morningstar Inc. กล่าวว่า “มอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด ฟอร์ อินเวสติ้ง เอ็กเซลเลนซ์ มอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทุนและบริษัทที่ให้ความสำคัญแก่นักลงทุน ทีม Manager Research ของมอร์นิ่งสตาร์จะคัดเลือกผู้ชนะอย่างรอบคอบจากกลุ่ม ตราสารทุน และตราสารหนี้ ในฐานะกองทุนชั้นนำสำหรับนักลงทุนในประเทศไทย เราขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะรางวัล ทุกรายในปีนี้”

รางวัลของมอร์นิ่งสตาร์มีสองประเภท ได้แก่ Morningstar Category Awards และ Morningstar Asset Manager Awards

ผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด ฟอร์ อินเวสติ้ง เอ็กเซลเลนซ์ 2024 ในประเทศไทย มีดังนี้

1

รางวัล Morningstar Category และ Morningstar Asset Manager ใช้ข้อมูลกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยวิธีการให้รางวัลให้ความสําคัญกับช่วงระยะเวลา 1 ปี แต่กองทุนจะต้องมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มในช่วง 3 ปีและ 5 ปี จึงจะได้รับรางวัล การคัดเลือกผู้ชนะจะใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงซึ่งก็คือ Morningstar Risk ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวกโดยสามารถดูข้อมูลระเบียบวิธีการให้รางวัลได้ ที่นี่

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar